Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord
Sitemap

   Startpagina
   Woordenlijst
   Spelling
Algemeen Nederlands en Genker dialect
De echte Genker klank - è-
De echte Genker klank - èè -
De echte Genker klank - ae-
De echte Genker - ó- klank
De echte Genker - oa -klank
De echte Genker - ij, ei, ieë, oeë - klank
De echte Genke öö-klank
Outsprók
De echte Genker -ieh- en -oeh-klank
De Nederlandse korte u-klank
De Nederlandse lange uu-, u-klank
De Nederlandse ui-klank
De Nederlandse eu-klank
De Nederlandse tweeklanken
Medeklinkers
Mier als een beteekenès
Out het Frans
Mèt ver- en per-
Klanken èn klinkers èn lettergreepe
   Taaltechnieken
Het zelfstandig naamwoord: meervouden
Het zelfstandig naamwoord: verkleiningsvorm
Het geslacht
Het lidwoord
Het Werkwoord
Onvoltooid tegenwoordige tijd - Sterke werkwoorden
Toekomende & voltooide tijd
   Kijk en luister
Gedichten
Verhalen
Muziek
Me sjoenste plekske
   Gènker Liere Lèèze
   Veldeke online
lidmaatschap
bestuur
activiteitenkalender
Out vèè kalle Gènker
winkel
links
   Out: Vèè kalle Gènker
   Historiek
   Gènker Kepellekes
   Wei ver het zoeal 'ns zègge
   't Sjoenste Gènker Woerd
   Links & bronnen
   Veelgestelde vragen
   Plat Nouts
Aad Nouts 2010
Aad Nouts 2009
Aad Nouts 2008
   Reacties
   Media Player