Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord
Genker Woordenlijst
De Genker woordenlijst is een vertaalwoordenboek van het Nederlands in het Genker, maar ook van het Genker in het Nederlands. Vandaag vind je ruim 2000 woorden in de lijst , telkens met een geluidsfragment. Spoedig wordt deze lijst verder aangevuld.
 
Je kan de woordenlijst alfabetisch doorzoeken via de lijst met beginletters A tot Z, maar je kan ook een Nederlandstalig woord rechtstreeks opzoeken in de zoekmachine. Voor zij die het kunnen schrijven, kan men ook op het gewenste Genker woord zoeken.

Zoek naar  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
aaien, 1. aaie (aai, aais, aait; aaide; geaaid). 2. striele; strelen. 3. iele (iel, iels, ielt; ielde; geïeld). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aaien'
aal 1, pooling (poolinge, poolinkske); paling. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aal 1'
aal 2, zeek; aalt, vocht dat uit mest sijpelt; gier; beer. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aal 2'
aalbes, I. rode bes, 1. wiehmel (wiehmele, wiehmelke). 2. roei biere. 3. sint-Jansbiere. II. zwarte bes, 1. pèèr(d)sbiere. 2. zwarte biere. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aalbes'
aalpomp, zeekpómp. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aalpomp'
aalput, zeekpèt. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aalput'
aalschaar, poolingerik; aalvork. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aalschaar'
aalton, zeekton. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aalton'
aambeeld, oambeeld. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aambeeld'
aambei, speen. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aambei'
aamborstig, 1. dempig. 2. kort van ooiem; kortademig. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aamborstig'
aan, oan; voorzetsel en bijwoord. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aan'
aan-, oan-; voorvoegsel. Googelen op het woord 'aan-'
aanaarden, 1. oanhiehge. 2. hiehge; aanhogen. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanaarden'
aanbakken, oanbakke. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanbakken'
aanbraden, oanbrooie. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanbraden'
aanbranden, oanbranne. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanbranden'
aanbrengen, oanbrènge. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanbrengen'
aandacht, oandacht. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aandacht'
aandachtig, oandachtig. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aandachtig'
aandeel, oandeel (oandeele, oandeelke). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aandeel'
aandoen, oandoehn. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aandoen'
aandoening, oandoening. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aandoening'
aaneen, oaneen. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aaneen'
aaneenaan, oaneenoan; voortdurend. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aaneenaan'
aaneengroeien, oaneenwasse. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aaneengroeien'
aaneenhangen, oaneenhange; oaneenhange wei de klesse. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aaneenhangen'
aangaan, oangoeën. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aangaan'
aangapen, 1. oangoape. 2. oapegoape; dwaas aangapen. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aangapen'
aangeboren, oangeboere. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aangeboren'
aangedaan, 1. oangedoeën, gedoeën. 2. gepakt. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aangedaan'
aangenaam, oangenoam. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aangenaam'
aangenomen, oangenoeëme; 'n oangenoeëme kènd. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aangenomen'
aangeschoten, oangesjoeëte; lichtjes dronken. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aangeschoten'
aangetrouwd, oangetród; oangetródde femielie. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aangetrouwd'
aangeven, oangèève. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aangeven'
aangieten, oansjèdde. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aangieten'
aangifte, oangifte (oangiftes). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aangifte'
aanhaken, oanhikke. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanhaken'
aanhalen, oanhoale. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanhalen'
aanhebben, 1. oanhèbbe. 2. oanhèmme. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanhebben'
aanhogen, 1. oanhiehge. 2. hiehge; aanaarden. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanhogen'
aanhoren, oanhiere. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanhoren'
aanhouden, oanhaage. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanhouden'
aanhoudend, 1. oanhaagetig. 2. gedierig oan; gedurig. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanhoudend'
aanhouder, oanhaager. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanhouder'
aanhouding, oanhaaging. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanhouding'
aankleden, 1. oankleeë. 2. oandoehn. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aankleden'
aankomen, oankoeëme. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aankomen'
aankomend, oankoeëmend; oankoeëmende kènner; pubers, opgroeiende kinderen. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aankomend'
aankopen, oankoope. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aankopen'
aankunnen, oankonne. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aankunnen'
aanladen, oanloaie. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanladen'
aanlaten, oanlótte. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanlaten'
aanleg, oanlèg. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanleg'
aanleggen, oanlègge. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanleggen'
aanlengen, oanlenge. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanlengen'
aanloop, oanloop (oanloope, oanleepke). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanloop'
aanlopen, oanloope. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanlopen'
aanmaken, oanmoake. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanmaken'
aanmanen, moane (moan, moans, moant; moande; gemoand). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanmanen'
aannemen, 1. oannieëme. 2. oanpakke. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aannemen'
aannemer, oannieëmer. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aannemer'
aanplakbrief, affiesj (affiesje, affiesjke); (fr. affiche). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanplakbrief'
aanporren, stooë (stoo, stoos, stoot; stoode; gestood). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanporren'
aanpraten, 1. oankalle. 2. oanmèèkele. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanpraten'
aanraden, oanrooie. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanraden'
aanschuiven, oansjeive Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanschuiven'
aansmeren, oansmiere. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aansmeren'
aanspraak, oansprók. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanspraak'
aanspreken, oansprèèke. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanspreken'
aanstaan, 1. oanstoeën. 2. goaie. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanstaan'
aanstaande, oanstoonde; 1. oanstoonde zondig, eerstvolgende zondag. 2. oanstoonde vroo, toekomstige vrouw. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanstaande'
aanstalten (maken), aprensie moake; 'n kou mikt aprensie vier te kalve, 'ne bezikker vier vórt te goeën. Googelen op het woord 'aanstalten (maken)'
aansturen, oansjikke; wegsturen. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aansturen'
aantal, oantal. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aantal'
aantekenboekje, 1. kalè (fr. calepin). 2. karnè (fr. carnet). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aantekenboekje'
aantrappen, oantrèèë; de grond oantrèèë. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aantrappen'
aantrek, oantrèk; bijval, succes. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aantrek'
aantrekken, oantrèkke. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aantrekken'
aanvangen, oanvange. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanvangen'
aanvullen, oanvèlle. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanvullen'
aanwas, 1. oanwas. 2. fatsel (fatsels, fatselke); vlezige aanwas. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanwas'
aanwinst, oanwènst. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanwinst'
aanzet, oanzèt. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanzet'
aanzien 1, oanzien; z.nw.; 'ne man van oanzien. Googelen op het woord 'aanzien 1'
aanzien 2, oanziehn; w.w.; 't ès nie vier oan te ziehn; ziehg nog effen oan. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aanzien 2'
aap, oap (oape, èèpke). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aap'
aar, oor (oore, oorke). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aar'
aard, oard. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aard'
aardappel, 1. èèrappel (èèrappel, èèreppelke). 2. petat (petatte, petetsje). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aardappel'
aardbei, èlber (èlbere, èlberke). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aardbei'
aarde, èèrd; ieëver èèrd ligge, dood, maar nog niet begraven. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aarde'
aarden, oare (oar, oars, oart; oarde; geöard). 1. De aard hebben van, gelijken op; hèè oart noo ze voar; jónges oare noo hin voader, vroolie noo hin poat. 2. Gewennen; hèè kan doo nie oare. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aarden'
aardewerk, èèrdewaerk. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aardewerk'
aardig, oarig. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aardig'
aardigheid, oarighèd(s); doo ès geen oarighèds oan, daar is niets prettigs aan. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aardigheid'
aarding, tèèr (fr. terre); aardleiding. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aarding'
aas, oos (eest, eeske). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aas'
abnormaal, abnermoal. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'abnormaal'
abnormaal, abnermoal. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'abnormaal'
accordeon, trèkzak. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'accordeon'
acht, ach(t). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'acht'
achter, achter; voorzetsel en bijwoord. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'achter'
achter-, achter; voorvoegsel. Googelen op het woord 'achter-'
achteraf, achteroaf. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'achteraf'
achterhaam, achterhoam; èn den achterhoam hange, niet volop meewerken. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'achterhaam'
achterin, achterèn. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'achterin'
achterlaten, achterlótte. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'achterlaten'
achtermade, achtermót; nagras. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'achtermade'
achterna, achternoo. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'achterna'
achterom, achterim. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'achterom'
achterover, achterieëver. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'achterover'
achterruit, achterrout. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'achterruit'
achteruit, achterout. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'achteruit'
achtste, achste. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'achtste'
acteur, aktöör, aktöörs, aktöörke Googelen op het woord 'acteur'
adem, ooiem. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'adem'
ademen, ooieme (ooiem, ooiems, ooiemt; ooiemde; geooiemd). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'ademen'
ader, oor (oore, oorke). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'ader'
aderspat, spatoore. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aderspat'
administratie, adminnestroasie. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'administratie'
advertentie, annoas; (fr. annonce). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'advertentie'
advocaat, avvekót. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'advocaat'
af, oaf; bijwoord. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'af'
af-, oaf-; voorvoegsel. Googelen op het woord 'af-'
afbraak, oafbroak. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'afbraak'
afbraakmateriaal, brokkeljóng; stenen, pannen, beton van afgebroken gebouwen. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'afbraakmateriaal'
afgang, oafgank. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'afgang'
afgevaardigde, dillegee; (fr. délégué). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'afgevaardigde'
afgrijselijk, 1. oafgrijselek. 2. terriehbel; (fr. terrible). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'afgrijselijk'
afgunstig, oafginstig. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'afgunstig'
afhandelen, 1. oafhaanele. 2. oafhaspele. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'afhandelen'
afknippen, 1. oafknippe. 2. oafpitse. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'afknippen'
afkoelen, oafkiele. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'afkoelen'
afkomstig, oafkèmstig. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'afkomstig'
aflaat, oaflót. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aflaat'
aflikken, oaflekke. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aflikken'
afmaken, oafmoake Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'afmaken'
afnemen, oafpakke. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'afnemen'
afpakken, oafpakke. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'afpakken'
afraden, oafrooie. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'afraden'
aframmelen, 1. oaframmele. 2. oafsmiere. 3. oafrosse. 4. oafpèère. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aframmelen'
afrikaan 1, afriekoan (afriekoane, afriekoantsje). Googelen op het woord 'afrikaan 1'
afrikaan 2, stinkerke; bloem tagetes. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'afrikaan 2'
afstrijden, oafstrije Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'afstrijden'
aftreden, oaftrèèe Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aftreden'
aftrekken, oaftrèkke Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aftrekken'
aftroeven, oaftroehve. 1. Met een hogere troefkaart binnenhalen. 2. Afranselen. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aftroeven'
aftroggelen, 1. oaftriggele. 2. oaflouze. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aftroggelen'
afval, 1. oafval. 2. kepsel. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'afval'
afvalvruchten, 1. rabzooi. 2. rabdzjak. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'afvalvruchten'
afwaarts, oavers. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'afwaarts'
afwas, oafwas Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'afwas'
afwassen, oafwasse Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'afwassen'
afzakken, oafzakke. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'afzakken'
afzien, oafziehn. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'afzien'
agent, pelis (pelisse, peliske). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'agent'
ajuin, joun (joune, jeinke). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'ajuin'
ajuinenschil, jounsjèl; uienschil. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'ajuinenschil'
akelig, oakelig. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'akelig'
akker, akker (akkers, akkerke). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'akker'
akkeren, akkere (akker, akkers, akkert; akkerde; geäkkerd). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'akkeren'
akkerrol, wel (welle, welleke); ronde houten of metalen walsrol waarmee men de grond vastrolt na het ploegen, eggen en inzaaien. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'akkerrol'
akkoord, akkoerd; akkoord zijn, tekoerd zijn. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'akkoord'
aks, oaks (oakse, oakske); bijl. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aks'
akte, akt (aktes, akteke). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'akte'
alaam, eloam Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'alaam'
alcohol, alkool. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'alcohol'
alhoewel, allewoal. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'alhoewel'
allemaal, allemool. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'allemaal'
allengs, mètterhand. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'allengs'
allereerst, alleriers(t). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'allereerst'
Allerheiligen, Allerhèllige. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'Allerheiligen'
allerlaatst, allerlèst. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'allerlaatst'
allerlei, allerlee. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'allerlei'
allicht, altelichelek, lichelek. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'allicht'
almanak, almenak (almenek, almenekske). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'almanak'
als, 1. as. 2. wei. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'als'
alsof, aswant. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'alsof'
alteratie, alteroasie; ontsteltenis. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'alteratie'
altijd, 1. altijd. 2. altoes. 3. alzelèève. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'altijd'
ammoniak, ammenjak. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'ammoniak'
amper 1, krie; nauwelijks. Googelen op het woord 'amper 1'
amper 2, amper; zuur, wrang; amper freet. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'amper 2'
amusement, ammezoasie. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'amusement'
amuseren, ammezeere (ammezeer, ammezeers, ammezeert; ammezeerde; geämmezeerd). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'amuseren'
ander, aaner. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'ander'
anderhalf, onnerhalf. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'anderhalf'
anders, aaners. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'anders'
andersom, aanersim. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'andersom'
andijvie, èskarol, skarol; (fr. escarole). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'andijvie'
angst, 1. sjouw; sjouw; sjouw zijn. 2. sjrik; sjrik hèmme. 3. bang. 4. pips; mèt de pips zitte. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'angst'
anjer, kernóffel (kernóffele, kernóffelke). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'anjer'
antenne, anten (antenne, antenneke). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'antenne'
antiek, aaëntiek. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'antiek'
antikwiteit, antieketeit. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'antikwiteit'
antwoord, antwoerd (antwoerde, antweerdsje). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'antwoord'
antwoorden, antwoerde (antwoerd, antwoers, antwoert; antwoerde; geäntwoerd). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'antwoorden'
apart, appoart. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'apart'
apotheek, aptiek. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'apotheek'
apotheker, 1. aptieker. 2. pillendraeër. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'apotheker'
appel, appel (appele, eppelke). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'appel'
appelboom, appeleboom. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'appelboom'
appelmoes, 1. appelprats, appelsprats, appelstrats. 2. kompot (fr. compote). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'appelmoes'
april, 1. april. 2. pril. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'april'
arbeid, aerbed. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'arbeid'
archief, arsjief (arsjieve). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'archief'
architect, arsjetek. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'architect'
arm 1, aerm; bv.nw., behoeftig. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'arm 1'
arm 2, aerm (aerm, aermke); zelfst. nw., lichaamsdeel. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'arm 2'
armoede, aermoei. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'armoede'
armoedig, aermoeiïg. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'armoedig'
armzalig, aermzoalig. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'armzalig'
as 1, as (asse, aske); spil. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'as 1'
as 2, asse; verbrandingsresten; de pap vilt èn d'asse, dat draait op niets uit. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'as 2'
asbak, assebak. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'asbak'
asfalt, taar. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'asfalt'
asfalteren, taare, taar, taars, taart, taarde, getaard Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'asfalteren'
asfaltpapier, 1. taarpepier. 2. taarkertóng. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'asfaltpapier'
assekruisje, assekreiske. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'assekruisje'
aster, zonneke; tuinbloem. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aster'
aswoensdag, asgoensdig. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'aswoensdag'
atelier, 1. atteljee (atteljees, atteljeeke); (fr. atelier). 2. wèrkes; werkhuis. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'atelier'
atheneum, attenee (attenees, atteneeke); (fr. athenée). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'atheneum'
augustus, oggustes. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'augustus'
auto, ottoo (ottoos, ottooke). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'auto'
autoped, trontienèt (trontienètte, trontienètteke); (fr. trontinette). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'autoped'
autostrade, ottoostrót. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'autostrade'
avegaar, ègger (èggers, èggerke); houtboor. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'avegaar'
averechts, èèverechs. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'averechts'
avond, 1.oovend. 2. ooved. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'avond'
avondmaal, ooveskos(t). Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'avondmaal'
avondschool, oovedsjool. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'avondschool'
azijn, 1. ik. 2. eek. Luister naar het geluidsfragment Googelen op het woord 'azijn'