Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord
Spelling
Om een taal goed te kunnen gebruiken kunnen we niet zonder taalleer. De leer van een taal zit vervat in de grammatica. Spelling, klankleer, woordleer, zinsleer en taaltechnieken zijn nodig om een taal correct te kunnen gebruiken.

Om toch verder te gaan dan een oppervlakkige kennismaking met het Gènker dialect bieden we u een beknopte, praktische handleiding met veel voorbeelden.

U zult versteld staan van de klankrijkdom van ons Genker dialect: