Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

't Sjoenste Gènker Woerd

Op woensdag 28 april 2010 werd onder massale belangstelling ’t Sjoenste Gènker Woerd bekendgemaakt. Alle Genkenaren hadden tot 31 maart de kans om hun drie mooiste dialectwoorden in te sturen.

Bijna 200 Genkenaren stuurden in totaal meer dan 300 verschillende Genkse dialectwoorden in. De aanwezigen op de Gènker Oovend kozen uit de top 4, pómpelepaaf sjiete (kopje rollen) als ‘t Sjoenste Gènker Woerd. Op de tweede plaats eindigde kielesjoai (schaduw), derde plaats moehmet (mier), vierde plaats moalplag (zakdoek).

De Gènker Oovend stond volledig in het teken van het Gènker dialect. Naast toespraken van de ereburger Prof. dr. Jan Goossens, waagden ook burgemeester Wim Dries en de 1-Mei Koningin Rana Kurnaz zich aan het Genker dialect. Dit was meteen ook het bewijs dat het Genker dialect perfect aan te leren is.

Dialectkring Veldeke is zeer enthousiast over de belangstelling voor deze zoektocht. Voorzitter Pierre Claesen is verheugd om vast te stellen dat het dialect nog leeft onder zoveel Genkenaren. “Dit is zeker een stimulans om onze inspanningen als dialectvereniging verder te zetten en om onze website www.dialectingenk.be nog meer uit te bouwen”.