Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

Taaltechnieken

Imdat der zoe nousjiereg zijt, en, im oos Gènker nog bèèter te liere kènne en te begrijpe, zille ve e bitsje dieper groave. Nou der de klanken en hin klinkers kènt en herkènt, koeëmen de weerd oane biert. Ge wèt woal, “de Woordleer en de Taaltechnieken”. Im het goed verstoonboar te haage, zille ve den outlèg èn ’t ABN doehn en de vierbeelden èn ’t Gènker.