Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord
Out Vèè Kalle Gènker

'Vèè kalle Gènker' ès het twiemoondeleks tijdsjrift van Veldeke Gènk.

Hei konder nou stèkskes lèèzen en beleistere dei oets èn oos bikske gepibliseerd zijn.


Joorgank 1 (2004)

 • gedichten
 • Limerick Limerick Bekijk de tekst van Limerick Beluister het gedicht
  Toen Toen Bekijk de tekst van Toen Beluister het gedicht
  Terbók Terboekt Bekijk de tekst van Terbók Beluister het gedicht

 • verhalen
 • Ech gebierd Echt Gebeurd Bekijk de tekst van Ech gebierd Beluister het gedicht

Joorgank 2 (2005)

 • gedichten
 • Gènk doen…en nou! Genk toen... en nu! Bekijk de tekst van Gènk doen…en nou! Beluister het gedicht
  Zoe…as Zo...als Bekijk de tekst van Zoe…as Beluister het gedicht
  Aa rijmpkes Oude rijmpjes Bekijk de tekst van Aa rijmpkes Beluister het gedicht

 • verhalen
 • Dwoallicht Dwaallicht Bekijk de tekst van Dwoallicht Beluister het gedicht
  Zjang mèt de roei kou Jef met de rode koe Bekijk de tekst van Zjang mèt de roei kou Beluister het gedicht
  Menneke van Gènk vierspelt de doed van e kènd Manneke van Genk voorspelt de dood van een kind Bekijk de tekst van Menneke van Gènk vierspelt de doed van e kènd Beluister het gedicht
  Boekweit en Bógget Boekweit in Bocholt Bekijk de tekst van Boekweit en Bógget Beluister het gedicht
  Bij oos èn de Congo onner den ierste wèèreldoerlog Bij ons in de Congo tijdens de eerste wereldoorlog Bekijk de tekst van Bij oos èn de Congo onner den ierste wèèreldoerlog Beluister het gedicht
  Sloagmieële Maan en Oelers Groar Bekijk de tekst van Sloagmieële Maan en Oelers Groar Beluister het gedicht

Joorgank 3 (2006)

 • gedichten
 • Gènker minse Genkse mensen Bekijk de tekst van Gènker minse Beluister het gedicht
  Mijn dèrp mèt zijn gehèchte Mijn dorp met zijn gehuchten Bekijk de tekst van Mijn dèrp mèt zijn gehèchte Beluister het gedicht
  Ve goeën feeste We gaan feesten Bekijk de tekst van Ve goeën feeste Beluister het gedicht

 • verhalen
 • Gènker mennekes Genkse mannetjes Bekijk de tekst van Gènker mennekes Beluister het gedicht
  Oozen hond Onze hond Bekijk de tekst van Oozen hond Beluister het gedicht

Joorgank 4 (2007)

 • gedichten
 • Kèrsmis Kerstmis Bekijk de tekst van Kèrsmis  
  Den Ichter De Ichter Bekijk de tekst van Den Ichter  
  Rópsepersessie Rupsenprocessie Bekijk de tekst van Rópsepersessie  
  Oos Voljèèr Onze Volière Bekijk de tekst van Oos Voljèèr  

 • verhalen
 • Mier bloo èn de strót Meer blauw in de straat Bekijk de tekst van Mier bloo èn de strót  
  Hennemae Handen omhoog Bekijk de tekst van Hennemae  
  E sjieëtelke Een schotelke Bekijk de tekst van E sjieëtelke  
  Klómpe Klompen Bekijk de tekst van Klómpe  
  Zwèmme Zwemmen Bekijk de tekst van Zwèmme  
  12 mee 1912 12 mei 1912 Bekijk de tekst van 12 mee 1912  
  De Freetwee van Kieneke De boomgaard van Kieneke Bekijk de tekst van De Freetwee van Kieneke  
  De Kaerp Karpers Bekijk de tekst van De Kaerp  
  Gènker Oovend 21.05.1988 Genker Avond 21.05.1988 Bekijk de tekst van Gènker Oovend 21.05.1988  
  Mèt de Groetestrót noo Mezeek Met de Grotestraat naar Maaseik Bekijk de tekst van Mèt de Groetestrót noo Mezeek