Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gnker Liere Lze
Veldeke online
Out: V kalle Gnker
Historiek
Gnker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zgge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

Klanken n lttergreepe: in open of gesloten lettergrepen.

Klik hier om te beluisteren.

Om twijfels te vermijden, schrijven we in het Genker dialect de lange klank met twee letters en de korte klank met n letter.  Dus, gn verschil in schrijfwijze van de lange klanken in open en gesloten lettergreep.  Kijk en luister goed en vergelijk met het Nederlands.

 pan  

 panne

 mat

 matte

 bal

 balle

 gaas (de gans)  

 gaaze

 maan

 maane

 haas (handschoen)

 haase

 kaa

 

 aad (oud)

 

 braa

 

Dubbele medeklinker als de klank kort blijft.
Dubbele klinker als de klank lang is.

 stek                       

 stekke

 bek

 bekke

 stem

 stemme

 baerg 

 baerg

 daerm

 daerm

 faerm

 

 stk (stuk)      

 stkke

 mg                       

 mgge

 bd

 bdde

 sjl 

 sjle

 gl

 gle

 vg (veeg)

 vge (ww)

 g

 

 v

 


 dik

 dikke

 mik (melkbrood)            

 mikke

 bil

 bille

 kleen

 kleene

 rees (reis)

 reeze

 zweet

 zweete

 spree

 

 wee (weide)

 

 hee (heide)

 

Viet, tien, stiel, aptieker, liever, liene (lenen)
Bier, dier, pepier:  de lange -ie- voor 'r'
ieh: kiehs, miehg, dieh-vel, lieh-ge, prieh-ve


Voet, bloed, hoed, boe-te, stoe-te
-oe voor 'r' = lang: koer (binnenplaats), koe-re (rogge), boer, geboe-re

Klik hier om verder te beluisteren...


oeh: hoehg, hoeh-ge

 pot

 potte

 mot

 motte

 grot

 grotte

 pool (paal)             

 poole (peulen)

 stoof

 stoo-ve

 vroog

 vroo-ge

 moo (mul zand)

 

 vroo

 

 doo (daar)

 

 

 toal                        

 toa-le

 stoak

 stoa-ke

 boan

 boa-ne

 hoan (haan) 

 hoa-ne

 smoal

 smoa-le

= 'ou', de 'au' wordt in het Genker dialect niet gebruikt.

 douf                       

 dou-ve

 broun

 brou-ne

 doum

 dou-me

 

 bou-te

 

 vou-le

 de paus

 de poos

 de pauw

 de poo

 gauw

 gouw (= rap)

Tweeklank ie:
Die doffe 'e' met trema is goed hoorbaar in:
iezel, niege, zieve, iever, tiege

Tweeklank oe:
idem in:
boeve, boeter, noete, gestoeke, hoeve

Maar:  geen '' na een tweeklank:
'ne goeie, bloeie, doeie (dooien), loaie (laden), voaier (vader).
De klokke looie, 'ne klooie (kwade, slechte)

De doffe 'e'
Het Nederlandse achtervoegsel '-lijk' (uitgesproken met doffe 'e') wordt ook in 't Genker dialect zo uitgesproken, maar '-lek' geschreven:
Gevoarlek, gemekkelek, doageleks, joorleks, miegelek, versjrikkelek.

Doffe 'e' na een lange klank:
krae (kraaien), aa (oude), drae, b (bidden), vroo ('vroolie', vrouwen).

Wil je nu alles weten over die klanken en klinkers in het Genker dialect, raadpleeg dan het boek "Spelling van het Genker" (Genker lezen en schrijven) van Renaat Huygen (bibliotheek).