Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

De Nederlandse -eu-klank

De Nederlandse -eu-klank. Nie te hieren èn ’t Gènker. 

Nou wèèrder gewoar dat het NL en het Gènker oaventou vreegele. Vier dèè NL-eu-klank lótte vèè iet aaners hiere.
Nu wordt u gewaar (‘ondervind u) dat het NL en het Genker soms wrevelig met elkaar omgaan. We laten iets anders horen.

Klik hier om te beluisteren.

De deur

=

De dier

De kleur

=

De kleer

De deugd

=

De deegd

Ondeugend

=

Ondieënig

Een zeug

=

’n zoeëg

Een gleuf

=

’n rieët

Een geul

=

’n zouw

Een geut(-je)

=

E gieëtsje

Treurig

=

Triestig

Zeuren

=

Zoage

Keuren

=

Keere

Keuring

=

Keering

De beugel

=

Bieëgel

Stijgbeugel

=

Stiebieëgel

De beurt

=

De biert

De geur

=

De geer

Het deuntje

=

Het wijske

Een deuk

=

’n blèts och ’n nèts

De keuken

=

De kieëke

Keuteren

=

Kieëtere

De leugen

=

De lieëge

Leugenaar

=

Liëgenaer (liehgenaer)

Liegen

=

Liehge

’t Is gebeurd

=

’t Es gebierd

Peulen

=

Poole

Het veulen

=

Het vieële

De facteur

=

De fekteer

Het geheugen

=

De memoerie

De beuk

=

De biek

Deugniet

=

Deegeniet

Het deugt niet

=

Het doehgt nie

Jeuken

=

Jieëke

De jeuk

=

Het jieëksel

Het jeukt

=

Het jieëkt

De neus

=

De noas (snout)

Smeulen

=

Loume

Het meubel

=

Het mieëbel

De sleutel

=

De slieëtel

Verkleuren

=

Oafsjiete

Oppeuzelen

=

oppieëzele