Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

Het Sjabbertkepelleke noo de oafbroakwaerke.

Radio-outzending van 21 fibberwoarie 2010

 

Beluister hier de radio-uitzending:

- deel 1

- deel 2

 

Begroeting: Belleman.

 

T. Bèste webstekbezikker,

Zoe zoehg het Sjabbertkepelleken ter vrigger out. Dènkelek wètder dat het oafgebroeëken ès rond half fibberwoarie èn 2010. Doo hèbbe ve doen ’n radio-outzending ieëver èneengestoeëke. Dei konder nou ooch beleistere.

 

Muziek…

 

Blm. Theo, je hebt iets meegebracht dat wat anders is dan een frisse noot.  

 

T. Zèk maer watder ziet.

 

Blm, Twee krantenknipsels, een foto van het Schabartkapelleke in een ferme bundel.

 

T, Hèbbe ze oos dat toch nie tieëge de grond gegoeid, oafgebroeëke, krek ofwant het nie mier beteekenden as ‘nen hoop gemetsde brikke, dèè doo zoegezagd ènne wèèg stont. Het ès pertang gebód èn 1936. ’t Hit noets niemes ènne wèèg gestoeën. Nou vroog ich mich oaf och doo ènnen imtrèk nèrget e plèètske woas boe dat kos trèggezatte wèère.

 

Blm, Vertel eens iets meer over dat kapelletje?

 

T. Wei al gezagd, boojoor 1936 doer de KSA van Gènk –Dèrp. (Katholieke-Studenten-Actie) Op grond van de femielie Lantmeeters Reyskens. E.H. Albert Remans teekenden het kepelleken op pepier en zat er de motte bij. Tougedacht oan Oos-Lieve-Vroo. Doovan de noam ‘O.L.Vr vanne Sjabbert’. Sins 1965 zijn doo geen georgniezeerde aktievieteite nemie. De femielies Geraerts-Olaerts en Aben-Olyff hèbben het kepelleke joerelang verzèrgd. Me menier Lewie Vanhoenshoven moeëge ve zieëker nie vergèète.

 

Muziek…

 

Blm. Zelf weet ik dat er een heel verhaal verbonden is aan de oorsprong van het kapelletje.

 

T. Èn 1935 richtden het KSA-verbond ‘ne prijskamp èn. De groepe kosde mètdoehn doer

’n besjrijving te moake van de kepellekes èn hin imgèèving. Ge wèt wei dat geet; as Gènkenaeren oan iet mètdoehn, hèbben daaner het nookiehke. Ze wonten den ierste, den daerden en de vijfde prijs. Nou gèè! Doen beslisde ze zelf e kepelleke te booë

 

Muziek...

 

Blm. Bleef dat kapelletje in de belangstelling?

 

T. De KSA-ers hoele doo dek vergoadering. Mij gedach begoste ze doo ooch mèt ’n tientsje en dènkelek gevolgd doer e lidsje.

Dei stedenten haaën het gevonne…. Ènne plak van doo ’n tiensje te koeëme bèèë, sjrieëve ze hin intensies op e stèkske pepier. Ge wèt woal, dat kos vier…. Vanalles diene.

 

Muziek...

 

Blm. ’t Is toch jammer dat zo een bindmiddel tussen bewoners van een wijk zoo maar van de ene dag op de andere gedoemd is om te verdwijnen.

 

T. Het aergsten ès dat dit nie den ierste kier ès. Pak nou de oafbroak vanne mijngebooë en hin installoasies. Alleen mer oog vier: ‘Het moet opbrènge vier den oafbrèèker en de kemers dei doo rondhingt.’ Het eegeste mèt dei al verdwieëne kepellekes.

 

Blm. Zijn er dan nog kapelletjes verdwenen?

 

T. En nie van de minste, denk mer ‘ns oan:

1- De kepel van het H. Hart oan de Hornzee; het Vanhèngel-kepelleke, gebód èn 1906, oafgebroeëken èn 1977…., vier appartemente.

2- O.L.Vr. Oorzaak onzer Blijdschap; gebód doer baron de Rodriguez èn 1945, out dank dat de hoave van Langere oalek en goalek out den oerlog gekoeëme woas.

 

Blm. Is dat ook afgebroken?

 

T. D’r stont pertang e prachtig beeld èn, gekapt doer Raf Mailleux. Dat ès ooch weg…

 

Blm. Is de rij dan nog langer?

 

T. Èn de Hooveniersloan èn Wèntersloag stont vrigger ooch e kepelleke ter iere van O.L.Vr van Lourdes, onvèndboar…, weg! Sjans gebód doer de ‘Mijnwerkers-Brancardiers.’

Me het strafste van al: èn Wèntersloag:

-- De kepel van ‘O.L.Vr. van Altijddurende Bijstand.’ Ze bestont zieëker al èn 1722, mèt e beeldsje, gedatteerd tèsse 1500 en 1550.

-- Ter iere van O.L.Vr. van Smarten oan den Hèngelse wèèg. ( Hèngelhoefstrót). Ze stont er zieëker al èn 1800. Allebee oafgebroeëken rond 1950.

 

Blm. Dat is toch niet waar zeker!

 

Muziek...

 

Blm. Zouden we nu onze beleidsmensen niet eens op het hart drukken dat ze dat volksgebonden erfgoed en zelfs dat industrieel erfgoed moeten koesteren als hun eigen persoonlijk bezit?

 

T. As dat ‘ns woer woas… Ich zoo dit wille zègge: “Asder ’n hèllig heisken oafbrèèkt, dan moetder e super-hèllig heisken ènne plak zètte. As dat dan nie geet, haag ter dan oer haan vanoaf.

T. De minse van de erfgoedsel vanne stad doehn hin eiterste bèst, mier as ze moete! Dei stoeën ter nou wier bij mèt de wieëtensjap dat ze machtelos moeten toukiehke.

 

Bèste Leisteraers, ’t Es heië geene babbel met halalie en halala, mer ve vonten het de moeite wèèrd óm doo ‘ns ieëver te kalle. Ve wènsen och nog ‘ne fijnen doag en tot de nooste kier.

 

Blm. Afsluiten……met muziek