Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord
Veldeke Lidmaatschap
Voor € 8,00 per jaar per persoon en/ of gezin gedomicilieerd op hetzelfde adres is men lid van Veldeke Genk. Zij die over een lidkaart beschikken worden schriftelijk uitgenodigd op de "Genker Oovende" in zaal D'n Ichter, Hannesstraat  Langerlo-Genk en ontvangen (binnenland) zes keer per jaar ons tijdschrift "Véé kalle Genker".

De lidkaart is te verkrijgen, of:
- per overschrijving op rekening 068-2339979-75 van Veldeke Genk met vermelding : lid Genk - jaartal
- op de "Genker Oovende"