Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

Gènker kepellekes groet en kleen

Erfgoed: eelementen out verlieën tijd.

 

1978

Mèt veel iehver, doerzètte, stideere, kènnes en mèt de hèlp van paa, koem het eindwaerk "Een kunsthistorische en volkskundige bijdrage over de veldkapellen te Genk" tot stand doer  Annemie Hansen, ° 30 miert 1955, dochter van Mathieu en Paula Hansen-Neys.

Annemie greiden op ènne Hoehve. (Driehoeven)

Hier eindwaerk haa sikses. Ze hoalde de gród van "Licentiaat in de Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis".

Heidebloemke pibliseerde dit eindwaerk èn drei kier, nl. op 15 miert 1979, 1 oggustis 1979 en het derde deel op 1 junie 1980.

Ver krieëge van Annemie en van Heidebloemke de permissie im te pètten out dei outgoave, de gegèèves èn ‘Vèè kalle Gènker’ te piblieseere en oppe webstek www.dialectingenk.be te ploatse.

Ve zijn nie wijer goeën zikke och kepei goeën hoale èn aaner bik enz. Out nousjierighèds zijn ve toch ter ploatsen ins goeën kiehke wei ‘t ‘r nou outzieht.

Ve haagen oos bei den “historiek’ en de ‘deevoosie’ rond de 29 kepellekes dei besjrieëve woerte.

Wei ze ter allewijl outziehn, doo konder zelf ‘ns noo goeën kiehke. Ve zillen oangèève boe ze krek te vènne zijn.  Ge verstót woal, dat ve dei tekste, dei mèt een vlotte en hiel toalvoardige pen gesjrieëve zijn, herleeë tot het prinsepoalste en wei het zich hiert èn oos Gènker toal.

Dit volkskiltiereel histoeris dókkementsje wiert opgedroagen oan alle minse dei oets mètgeholpen hèbben oan de boo, het versiere van de kepellekes me, vieral oan hin, dei ze altoes verzèrgd hèbbe, bènne, bouten en immedim.

Dit volkscultureel-historisch documentje wordt opgedragen aan alle mensen die ooit geholpen hebben tijdens de bouw, het  versieren van de kapelletjes, maar vooral aan hen die ze altijd verzorgd hebben, binnen, buiten en rond.

Vier Veldeke Gènk: Theo Achten