Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

Telwoorden - Tèlweerd

Hoofdtelwoord: hoeveel weiveel? Zoeveel + zelfstandig naamwoord in ’t meervoud (behalve bij één).

Rangtelwoord: de zoeveelste + zelfstandig naamwoord in het enkelvoud.

Rangtelwoord: met uitgang –ste of –de

 

Het zoo ’t Gènker dialekt nie zijn as ’t nie e bitsjen aaners ès as èn ’t Neederlands.

 

 Nederlands

 Gènker dialekt

 Hoofdtelwoord

 Rangtelwoord

Hoofdtelwoord

 Rangtelwoord

 een

 eerste

 een

 ierste

 twee

 tweede

 twie

 twiede

 drie

 derde

 drei

 daerde

 vier

 vierde

 vier

 vierde

 vijf

 vijfde

 vijf

 vijfde

 zes

 zesde

 zès

 zesde

 zeven

 zevende

 zieëve

 zieëveste

 acht

 achtste

 ach(t)

 achste

 negen

 negende

 nieëge

 nieëgeste

 tien

 tiende

 tien

 tiende

 elf

 elfde

 elf

 èlfste

 twaalf

 twaalfde

 twelf

 twelfste

 dertien

 dertiende

 dertien

 dertiende

 veertien

 veertiende

 viertien

 viertiende

 vijftien

 vijftiende

 vijftien

 vijftiende

 zestien

 zestiende

 zèstien

 zèstiende

 zeventien

 zeventiende

 zieëvetien

 zieëvetiende

 achttien

 achttiende

 achtien

 achtiende

 negentien

 negentiende

 nieëgetien

 nieëgetiende

 

 

 

 

 twintig

 twintigste

 twintig

 twintigste

 zevenentwintig

 zevenentwintigste

 zieëvenentwintig

 zieëvenentwintigste

 dertig

 dertigste

 dertig

 dertigste

 veertig

 veertigste

 fiertig

 fiertigste

 vijftig

 vijftigste

 fijftig

 fijftigste

 zestig

 zestigste

 sestig

 sestigste

 zeventig

 zeventigste

 sieëvetig

 sieëvetigste

 tachtig

 tachtigste

 tachetig

 tachetigste

 negentig

 negentigste

 nieëgetig

 nieëgetiende

 

 

 

 

 honderd

 honderdste

 honnerd

 honnerste

 zevenhonderd

 zevenhonderdste

 zieëvenhonnerd

 zieëvenhonnerste

 

 

 

 

 duizend

 duizendste

 doehzend - doehzed

 doehzendste

 vijftienduizend

 vijftienduizendste

 vijftiendoehzend

 vijfdoehzendste

 

dertigduizend zeshonderd en acht – dertigdoehzend zèshonnerd en ach(t)

tweehonderd en vierduizend driehonderd en zes - twiehonnerd en vierdoehzend dreihonnerd en zès

 

de vijfhonnerd achendertigdoehzend zeshonnerd en vierde
zèshonnerd viertigste

 

(Het leste deel van het rangtelwoord krijgt de och ste as outgank)

 

De reegels im de getalle te sjrijven èn ’t Gènker dialekt, zijn eender as èn ’t Neederlands.

 

Onbepaalde hoofdtelwoorden: meer = mier, veel = veel, weinig = wienig, minder = minner

Tientalle vieëgel, honnerde minse, doehzende mègge.

 

Onbepaalde rangtelwoorden: de zoeveelste kier, de middelste (middeste) rij

de lèsten daas (dans), de vierlèsten oankoeëmer, de boeëveste plank

de onnerste loog (laag), de veerste wegóng (wagon)

de achterste poert ….