Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

Het werkwoord: Het Tegenwoordig Deelwoord

Het tegenwoordig deelwoord wiert gebreikt as de haaneling och het gebiere nog bieëzig ès.

 

Vèrm: Tegenwoordig deelwoord + vervoegd werkwoord (Persoonsvorm)

 

Funksie: Gee versjil tèssen het Nederlands en het Gènker dialekt.

 

Maer! Èn ’t Gènker dialekt gebreike ver het achtervoegsel -taere.

 

 Nederlands  

 Gènker dialekt

 (al) zingend

 Zèngentaere trokke (pv) de wichter door de hee.

 (al) lopend

 loopentaere + pv

 spelend

 spieëlentaere + vervoegd werkwoord (pv)

 zittend

 Zittentaere kos oos moeder vierlèèze.

 pratend

 kallentaere

 zwetend

 zweetentaere

 sukkelend

 siggelentaere

 grommelend

 grómmelentaere

 gaande

 goonentaere

 

Nou dit. Het Tegenwoordig deelwoord as Bijvoegelijk naamwoord gebreikt.

 

Bij mannelijk en vrouwelijk enkelvoud en meervoud zètte ver de eindlètter -e troan. Bij de onzijdige weerd èn ’t enkelvoud geen eind -e.

 

 Nederlands 

 Gènker dialekt enkelvoud

 Gènker dialekt meervoud

 Een zingende tiener

 'ne zèngenden tiener (mannelijk)

 zèngende tieners

 Een trekkend paard

 'n trèkkend pèèrd (onzijdig)

 trèkkende pèèrd

 De zwemmende haring

 de zwèmmenden hiering

 zwèmmende hieringe

 De spinnende kat

 de spènnende kat

 spènnende katte

 De kakelende hen

 de koakelende hin

 koakelende hinne

 Een blaffende hond

 'ne blaffenden hond

 blaffende hon

 Rottend hout

 rottend hoot (onzijdig)

 

 Kokend water

 koeëkend woater (onzijdig)

 

 

En nog! Het Tegenwoordig deelwoord als Bijwoord gebruikt bij een Bijvoeglijk naamwoord krijgt
uitgang tig.

 

 Een gloeiend heet ijzer

 E gleinetig heet ijzer

 Een razend kwade hond

 'ne roozetig kooien hond

 Een krakend droge denneknop

 'ne kroaketig drieghen dènneknop

 

Raadpleeg ook blz 35 en 36 in “Genker lezen en schrijven"