Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gnker Liere Lze
Veldeke online
Out: V kalle Gnker
Historiek
Gnker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zgge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

Wederkerige- en onpersoonlijke werkwoorden

De Gnker spellingsreegels toupasse!

Wederkerige werkwoorden. Het onderwerp en het lijdend voorwerp in de zin zijn dezelfde zelfstandigheid.


Infinitief met zich

Vervoeging met het wederkerig persoonelijk voornaamwoord + de persoonsvorm

 

Ich = mich, dich = stich - tich, h,  zij,  het,  men, er,  iets enz. = zich, v = oos, g = ch, 

zij = zich

 

De voornaamwoorden veranderen niet.

 

 Infinitief

Onvoltooid tegenwoordige tijd 

 Onvoltooid verleden tijd

 Zich wasse

Ich was mich 

Ich wasde mich 

 Zich bednke

Dich bednks tich 

Dich bedachs tich

 Zich kmme

H kmt zich  

H kmde zich 

 Zich ammezeere

V ammezeeren oos 

V ammezeerden oos 

 Zich verdolen

G verdoolt ch 

G verdoolden ch (vergissen)

 Zich versjrikke

Zij versjrikke zich

Zij versjrikde zich

 

Dees wrkweerd konnen n alle tijde vervoegd wre.  

De onpersoonlijke werkwoorden. Dei ltte zich nie vervoege. Ze wren alleen gebreikt met het onbepoald persoonlijk voornaamwoord het in alle tijde.


 

Nederlands infinitief

 Gnker dialekt infinitief

 Onvoltooid tegenwoordige tijd

 Onvoltooid verleden tijd

 Voltooid deelwoord

 Regenen

 rgene

 het rgent

 het rgende

 het hit gergend

 Hagelen

 hoagele

 het hoagelt

 het hoagelde

 het hit gehoageld

 Sneeuwen

 snei

 het sneit

 het sneide

 het hit gesneid

 Donderen

 donnere

 het donnert

 het donnerde

 het hit gedonnerd

 Bliksemen

 blikseme

 het bliksemt

 het bliksemde

 het hit gebliksemd

 Vriezen

 vrieze

 het vriest

 het vroert

 het hit gevroere

 Dooien

 doeie

 het doeit

 het doeide

 het hit gedoeid

 Waaien

 wae

 het waet

 het waede

 het hit gewaed

 

Onvoltooid toekomende tijd: Het zal rgene. Het zal de nooste nacht vrieze.  

Voltooid toekomende tijd: Het zal mrge vrig oarig gesneid hbbe.