Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gnker Liere Lze
Veldeke online
Out: V kalle Gnker
Historiek
Gnker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zgge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

Het werkwoord: De toekomende tijd
De voltooide tijden: Voltooid tegenwoordige tijd en voltooid verleden tijd

 

Wier wei altoes: de spellingsregels van het Gnker dialekt toupasse (klanke-klinkers)

 

Onvoltooid toekomende tijd:

Vervoeging van het hulpwerkwoord zullen zille + Inf

 

Voltooid toekomende tijd:

Vervoeging van zille + voltooid deelwoord + hbbe och zijn.

 

ZILLE (Zullen): ich zal, dich zils, h, zij, het zal, v zille, g zilt, zij zille.

 

Onpersoonlijke voornaamwoorden:

men, er iets, iemand, wie, wat enz., met: zal

 

 Onvoltooid toekomende tijd  

 Voltooid toekomende tijd

 ich zal wrke

 ich zal gewrkt hbbe

 dich zils koeme

 dich zils te loat gekoeme zijn

 h zal vertrkke

 h zal vertrokke zijn

 zij zal znge

 zij zal gezngen hbbe

 het zal genze

 het zal genze zijn

 v zille slppe

 v zille geslppen hbbe

 g zilt helpe

 g zilt geholpen hbbe

 zij zille liene (lenen)

 zij zille geliend hbbe

Voltooide tijden: Vervoeging van het hulpwerkwoord (hebben, zijn) volgens tijd + voltooid deelwoord

 Voltooid tegenwoordige tijd  

 Voltooid verleden tijd

 Ich heb geznge

 Ich haa geznge

 Dich hbs gespeeld

 Dich haas gespeeld

 H, zij, het hit geroepe

 H, zij, het haa geroepe

 V hbbe gesjrieve

 V haa gesjrieve

 G hbt gerie

 G haat gerie

 Zij hbbe gevoare

 Zij haa gevoare

 

 

 Ich bn gevalle

 Ich woas gevalle

 Dich bs gekoeme

 Dich woers gekoeme

 H s verniekt (gefopt)

 H woas verniekt

 V zijn verrast

 V woere verrast

 G zijt genze

 G woert genze

 Zij zijn betoald

 Zij woere betoald

Nog n groete leest werkwoorden n Het Gnker lezen en schrijven blz 35 tot 49.