Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gnker Liere Lze
Veldeke online
Out: V kalle Gnker
Historiek
Gnker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zgge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

De onvoltooid verleden tijd - Sterke werkwoorden.

Ooch hei wier de spellingsreegels toupasse. (klanke klinkers)

In het Nederlands verandert de stamklank wel in de onvoltooid verleden tijd en meestal ook in het voltooid deelwoord.

 

n t Gnker dialekt s dat krek eender. Dit wilt zgge dat de klank n den onvoltooid verleden tijd n het voltooid deelwoord dezelfden s.

 

Maer!

 

t Kmt woal ns vier dat :

  •  de stamklank alleen veraanert n den onvoltooid verleden tijd (Infinitief en voltooid deelwoord
     dezelfde klank)
  •  de stamklank veraanert n den onvoltooid verleden tijd en nog aaners s n het voltooid deelwoord.
  •  wrkweerd met gemengde vervoeging; onvoltooid verleden tijd zwoak en het voltooid deelwoord sterk.

E serieke vierbeelde van veel gebreikde staerke wrkweerd.

 

 Nederlands infinitief

 Gnker dialekt infinitief

 Gnker dialect - stam

 Onvoltooid
verleden tijd

Voltooid deelwoord 

 Klinken

klinke

 ich klink

 het klnk

 het hit geklnke

 Drinken

drnke

 drnk

 ich drnk

 (HWW) + gedrnke

 Vinden

vnne

 vn

 vond

 gevonne

 Genieten

geniete

 geniet

 genoet

 genoete

 Kiezen

kieze

 kies

 koes

 gekoeze

 Slapen

slppe

 slp

 sloep

 geslppe

 Verlaten

verltte

 verlt

 verloet

 verltte

 Dragen

droage

 droag

 droehg

 gedroage

 Varen

voare

 voar

 voert

 gevoare

 Laten

ltte

 lt

 loet

 geltte

 Breken

brke

 brk

 broek

 gebroeke

 Scheren

sjre

 sjr

 sjoer

 gesjoere - 
 gesjoere

 Spreken

sprke

 sprk

 sproek

 gesproeke

 Liggen

ligge

 lig

 loehg

 gelge

 Zitten

zitte

 zit

 zoet

 gezte

 Doen

doehn

 doen

 diehg - die

 gedoen

 Beginnen

beginne

 begin

 begos

 begost - begonne

 Branden

branne

 bran

 braan

 gebrand

 Zien

ziehn

 zien

 zoehg

 geziehn

 Jagen

joage

 joag

 joehg

 gejoagd

 Gaan

goen

 gn

 gnk

 gegoen

 Zoeken

zikke

 zik

 zcht

 gezcht

 Kruipen

kroupe 

 kroup

 kroep

 gekroepe

 Snijden

snije

 snij

 snied

 gesnie

 Strijken

strijke

 strijk

 striek

 gestrieke

 Blijven

blijve

 blijf

 blief

 geblieve

 Zwijgen

zwijge

 zwijg

 zwieg

 gezwiege

 

Hbder t ooch nne goate? De infinitief hit geen eind -n. De zelfstandige naamwoorden -soortnamen ooch geen eind -nn t meervoud. (balle, panne, appele, pre)

 

n Het Gnker lezen en schrijven vnder hiel veel wrkweerd blz.28 tot 35