Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord
Inleiding

Limburg, en in het bijzonder Genk kende in de 20ste eeuw een sterke verandering in haar taalgebruik. De Gènker toal, het ‘oorspronkelijke’ Genker streekdialect, heeft sinds enkele decennia beetje bij beetje terrein verloren. Enerzijds is de leerplichtwetgeving, waardoor kinderen in het ‘Standaardnederlands’ (ABN of AN) onderwezen werden, hiervan een belangrijke oorzaak. Anderzijds heeft ook de immigratie, met de bloei van de mijnindustrie in het interbellum, hier zijn invloed gehad. Het ontstaan van het zogenaamde ‘cités’ is hiervan het duidelijke bewijs. Per buurt of wijk ontstond (en ontstaat) er het zogenaamd "cités", met eigen regels en woordenschat.

Toch is de Gènker toal doorheen de jaren haar rol blijven spelen. Ze is daarbij meer dan een communicatiemiddel. Het behoud van het dialect is een uiting van respect voor een gedeelde culturele achtergrond en identiteit,  het beperkt zich hoegenaamd niet tot een nostalgisch omkijken. In het Genk van vandaag en morgen verdient het oorspronkelijk Genker dialect zijn plaats te behouden.

Dialect in Genk, Gènker toal is een website, gemaakt op initiatief van de dialectvereniging Veldeke Gènk, in samenwerking met het stadsbestuur.
De site biedt een grote verzameling aan informatie over de Gènker toal en het gebruik ervan: typische woorden, verhalen, liedjes, gedichten, etc. Het is een resultaat van jaren studie en onderzoek door leden verbonden aan
Veldeke Gènk en anderen, bedreven in het lokale dialect. De woorden, hun spelling en uitspraak, zoals vertoond op de site, zijn een bundeling van het meest gangbare dialect in de stad. 

Voor een eerste taalkundige inleiding tot het Genker dialect, lees dan
hier verder de publicatie van:
J. Goossens (1997) Genker dialect tussen oost en west.


Boeste bès, wèèmeste ooch bès ...woalgekoeëme.
Veel plezier en harteleke groeten out Gènk.