Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

Het lidwoord

 

Als we het verkeerd lidwoord gebruiken of het gewoon weglaten voor een zelfstandig naamwoord of
een zelfstandig gebruikt bijvoegelijk naamwoord of bezittelijk voornaamwoord dan stoort dat het
taalbeeld.

 

Vier het Genker dialekt ès dat ooch zoe. Het krekke lidwoord gebreike, kan woal ‘ns lestig zijn
vier minse dei de toal nie goed kènne.

 

Als je twijfelt, probeer dan eens met die of dat voor het zelfstandig naamwoord te zetten.

“die”: geldt voor ‘de’ woorden’, “dat”: voor ‘het’ woorden.
                                  

Èn ’t Genker dialekt: - dèè (vier mannelijk-weerd)
                                
-
dei (vier vrouwelijk-weerd)
                                 - dat (vier onzijdig-weerd) 

Dat helpt en ge hèbt al drek het geslacht van het woerd.

Het bepaald lidwoord

Het onbepaald lidwoord