Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

Mèt ver en per

Klik hier om te beluisteren.

E serieke weerdsjes mèt 'VER' en 'PER'.
'ver' en 'per' mèt doffe -e klank.
   

verboeëd, es verboeie
verdeiseld
ès deizel
zich verdoeën
z'n verdómmenis
verenneweere och veranneweere
vergèève
vergoed och viergoed
verhampele
veriere
verkloete
verlèège

vermangele
vernieëke
verobzjakke och verabzjakke
verrooze
versjillig
versjillige och versjeeë
verstrèppe
vèrves
verzikke
vertiere
verongelijke
vertettele
verstennig

=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
verbod, is verboden
bewusteloos
is duizelig
zelfmoord plegen
dat verdomd lijf dat niet meewil
vernielen, verwoesten, onbruikbaar maken

vergiffenis schenken, vergiftigen, kaarten verkeerd uitdelen
niet terugvorderbaar, voor altijd
beschadigen door verkeerd behandelen
vereren
verspillen, verknoeien, in 't honderd jagen
verlegen, bedeesd, beschaamd, bedorven door te lang laten liggen
wisselen, ruilen (mangele)
verneuken, foppen, een poets bakken
iets vernielen zonder reden
vernielen op ruwe wijze
verschillend, anders
verscheidene, meerdere
in de war, in de knoop (een streng garen)
voor de voet, één na één, niets overslaan
verzoeken, uitnodigen
verteren van het eten, geld gebruiken voor het plezier
ongelijk behandelen, iemand benadelen
vertroetelen
verstandig
 
PER (doffe 'e')

E perses
persesse
persessie
permie
permissie
zich iet permeteere                    
èn perdel lótte
perfors
perbeere
perfijtig
permantig
pertang
perzóng
perzóngsie
perpoeste
permejaabel
persiel
petrèt
pertoal
perfesser

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

een proces-verbaal
geding voor een rechtbank
processie, ommegang
vergunning
toelating
zich iets veroorloven
verlaten, achterlaten, laten voor wat het is
met alle geweld, met alle middelen willen verwezenlijken
pogen
met de minste kosten (inspanning), goedkoop
met lef, ongegeneerd
nochtans
gevangenis
een vermoeden (verdenking)
met veel kabaal kibbelen
regenmantel, tegenkapmantel
perseel, grondstuk in een verkaveling
portret
portaal
professor