Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gnker Liere Lze
Veldeke online
Out: V kalle Gnker
Historiek
Gnker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zgge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

De meedeklinkers n t Gnker.

Klik hier om te beluisteren.

Oos Gnker toal verstoen, das nie zoe lestig. Nou hbder al knnis gemoakt mt oos klanken en klinkers.  Maer,  de meedeklinkers, doo konder nie lengs kiehke.
Nou zijn ver oan het trepke lze gekoeme. D.w.z., dat oos toal ooch gesjrieve wiert, aaners konder ze ooch nie lze. 

Nou ster een zoak boe oos Gnker doanig sjilt mt het NL en het Frans; v gven oan een ltter eene klank.
Vb. We hieren n s, dan lzen en sjrijve ve ooch n s. Ve hieren n k dan sjrijven en lze ve dei ooch .

n t Gnker lze ve krek wat er steet.
In het Genker lezen we precies wat er staat.

Klik hier om te beluisteren:

Deel 1

Citroen

=

Sietroen

Cirkel

=

Sirkel

Cent

=

Sent

Cyclus

=

Sieklis (siekles)

Vakantie

=

Vekansie of vakansie

Gratie

=

Groasie

Collectie

=

Kolleksie

en de politie s  gewoen: de plisse.

NL-woorden, op -isch (uitspraak: ies) n t Gd : -is-

Folkloristisch

=

Folkloristis

Magisch

=

Maagis

Tragisch

=

Troagis

Asver een k hiere, dan steet ze ter ooch.

Cacao

=

Kakoo

Casino

=

Kazienoo

Commissie

=

Kemissie

Communiceren

=

Komminiseere

Concert

=

Konsr

Christen

=

Kristen

Cobra

=

koobra

Nog van dat !  De ch outgesproeken wei sj
ce

Chinees

=

Sjenees

Chicorei

=

Sjekrei

Chirurg

=

Sjerirg (een u-klank!)

Hetzelfde mt de sch  outgesproeken wei sj

Schoon schoenen

=

Sjoen sjoehn (stoottoon en sleeptoon)

School

=

Sjool

Schuin

=

Sjijns

Het schaap scheren

=

Het sjp sjre (de sjip zijn gesjoere)

De ltterkombenoasie zj besteet n tGnker, imdat ve dat zoe outsprken en hiere.

Generen

=

Zjeneere

Gel

=

Zjl

Gelei

=

Zjelee

Jenever

=

Zjenver

Een genie

=

E zjenie

Jean

=

Zjoa

Gerard

=

Zjeraar, Zjaar och Groar

Volgens de spellings- en toaltechnieke, moete ve ooch noo de meedeklinkers kiehke.

Klik hier om te beluisteren:

Deel 2

Een poar dnger, hiel n t kort:

1- as de klank n e Z.nw. of Bvnw.  kort moet blijve n t meerv., dan verdobbele ve de volgende meedeklinker.
Z.nw.: de bal de balle, de pen de penne, de vs- de vsse, de pin-de pinne,
Bvnw. Dik- dikke, vet-vtte, los-losse, rap-rappe, hel- helle.

2- n t meerv van de ZNw hiere noch sjrijve ve de eind n-

Dag/dagen

=

Doag(slt)/doage of doag (stt)

Kaart/kaarten

=

Koart/koarte

Kar/karren

=

Kaar/kaare

Keel/kelen

=

Kl/kle

Beek/beken

=

Biek/bieke

Hen/hennen

=

Hin/hinne

En ook:


Pot/potteStek/stekkeVoan/voane

Dit tlt ooch vier de werkweerd.

Vragen

=

Vrooge

Slapen

=

Slppe

Zingen

=

Znge

Spelen

=

Spiele

Wij drinken

=

V drnke

Jullie lopen

=

G loopt

Zij trekken

=

Zij trkke

Wij roken (niet meer)

=

V rooke (nemie)

Liggen

=

Ligge

Weten

=

Wiete

De niemvrm (infinitief) van Ww. Bnne, stoete, helpe, dreeme, kalle, sjrijve, genze, plekke, zitte, kiehke.

3- As den eind-klank van e woerd een doffe e- s, dan zggen en sjrijve ve -en- as het nooste(volgende) woerd e mannelek woerd s n het nkelvoud, dat begint mt ne klinker och de ltter: d, t, h, behalve vier e lsteeken. Geen n oanplekke vier ne meervoudsvrm och en vrouwelek och onzijdig woerd. Dat hierder woal n:

ne groeten hond (ml)


n groete hand (vr)

Dikken dmp (ml)


n dikke kat (vr)

nen hoehgen toere (ml)


n hoehg tent (vr)

ne rijpen appel (ml)


n rijpe pr (vr)

nen dikken rappel (ml)


n dikke nd (vr)

ne smoalen outgank (ml)


n sjrpe oaks (vr) (licht bijl)

Groete hon (mv)


Hoehg tente (mv), rijpe pre (mv), dikke nde (mv)

ne staerken iezel (ml enk)


Staerke iezels (mv)

ne goeien doag (ml enk)


Goei doag (mv)Rijpe appele (mv)

 

Zoedis: 
Eind e- wiert en  alleen vier e Ml  Zsnw enkelvoud.
Maer ooch vier e Ww. 
Vb:
V konnen helpe
De koose zillen driehge.
De bik loehgen onnersteboeve.