Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gnker Liere Lze
Veldeke online
Out: V kalle Gnker
Historiek
Gnker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zgge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

De echde Gnker klanke. De ae- klank.
 
Oozen ae-klank s ooch nie te hieren n het NL. H klinkt wei ne langkgerokken e-klank.
Onze ae-klank is ook niet te horen in het NL. Hij klinkt zoals een langgerokken e-klank.

Wei n  (Nl)-spek, pet, met.  D ae-klank konder bst vergelijke met de klank n de Franse weerd: Germain, la main, le train, maintenant.
Zoals in (NL) spek, pet, met.  Die ae-klank kan je best vergelijken met de klank in de Franse woorden: Germain, la main, le train, maintenant.

Klik hier om te beluisteren.

de maert

=

de markt

nen daerm

=

een darm

het pedaerm

=

de wapenvergunning

den drae

=

de bocht in een weg, een draai

de kaerf

=

de kerf, kloofje

mae

=

maaien

drae

=

draaien

het graen

=

het graan

ne baerg

=

een berg (sleeptoon)

baerg

=

bergen (stoottoon)

n kaerp

=

een karper

de krae

=

de kraai

de kraebek

=

universele tang

kraets kroats

=

kleiner dan normale grootte

kwispelaer

=

dartel, kan niet stilzitten

lawaet

=

lawaai

liewaerk

=

leeuwerik

liehgenaer

=

leugenaar

maergkoel

=

mergkool

maerkof

=

vlaamse gaai

maemesjien

=

maaimachine

ochaerm

=

ocharme

vaerf

=

verf

opdrae

=

opdraaien, ophitsen

opwaerme

=

opwarmen

nen aerm

=

een arm

s aerm

=

is arm

het waerk

=

het werk

s staerk

=

is sterk

daere

=

durven

staerve

=

sterven

baerves

=

barvoets (blootvoets)

n aert

=

een erwt

het vaerke

=

het varken

het waemeske

=

de wambuis (gilet)

n braets

=

een puist