Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

De echde Gènker klanke. De -oa- klank.

Ooch wier nie te hieren èn 't NL. 'ne Rasechte Gènker klank, Hèè klinkt wei ne langkgerokken -o- klank.
Ook weer niet te horen in het NL. Een rasechte Genker klank. Hij klinkt zoals een langgerokken -o- klank.

Eegelek de zeivere lange -o- klank. Ve hieren dezelfde klank èn de Franse weerd: autant, printemps, température.
Eigenlijk de zuivere lange -o- klank (niet oo). We horen dezelfde klank in de Franse woorden: autant, printemps, température.

Klik hier om te beluisteren.

den doag

=

de dag

de moag

=

de maag

de moal

=

de broekzak

de goar

=

de draadpoort

ès goar

=

gaargekookt

droage

=

dragen

kloage

=

klagen

het groas

=

het gras

koal

=

kaal, zonderhaar, onbegroeid

sjroal

=

schraal

voal

=

kleurarm, haast ontkleurd

gewoad

=

gewaad, kleed

moale

=

malen

sloag

=

slag

de sjoal

=

de schaal, de afgeshilferde boomschors

de kroag

=

de kraag

het road

=

het rad, het wiel

spoarzoam

=

spaarzaam

de toal

=

de taal

de kenoal

=

het kanaal

de kenoarie

=

de kanarievogel

de koar

=

de bijenkorf

noat

=

nat

de kloaver (de klie)

=

de klaver

het koaf

=

het kaf van het koren na het dorsen

koakele

=

het kakelen van een kip

de koart

=

de kaart

de koater

=

de kater

de poat

=

de doopmeter

depoart

=

de part, het deel, erfdeel

het voat

=

het vat (ton)

het woater

=

het water

het gevoar

=

het gevaar

voare

=

varen (per boot)

woasem

=

waterdamp (condens tegen de ruit)

zoage

=

zeuren (zeveren)

de boas

=

de baas

toam

=

tam (gedwee, volgzaam)

de boan

=

de baan (de weg)

de stoak

=

de staak (mv.: stèèk)

stoake

=

staken (het werk neerleggen)

’t Ès woal

=

Het is wel waar