Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gnker Liere Lze
Veldeke online
Out: V kalle Gnker
Historiek
Gnker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zgge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

Spelling: Klanken en klinkers

Klik hier om te beluisteren.

Twiede reeks:  Nl-klanke dei nie te hiere zijn n t  richtige Gnker.
Tweede reeks:  NL-klanken die niet te horen zijn in het echte Genker.

De Nl korte u-klank.

Ve gebreike doo nen aanere klank vier.
We gebruiken daar een andere klank voor.

de bus

=

de bis

geluk

=

gelk

terug

=

trg

drukken

=

drkke

stuk

=

stk

de mus

=

de ms

kunst

=

kinst

een brug

=

een brg

de put

=

de pt

vullen

=

vlle

bluffen 

=

stoeffe

brullen

=

kke

de bult

=

de blt (bilt)

benul hebben 

=

besae hbbe

dun

=

din

me dunkt 

=

mich tink

cursief

=

sjijns

cultuur

=

kiltier

dubbel

=

dobbel

dul

=

deisel (verdeiseld)

duchtig

=

dchtig

kurk van een fles 

=

flotsestop

klucht

=

klcht

druppel

=

drppel (drpke)

rusten

=

rste

zuchten

=

keime

help bieden

=

hlp bie

lukken

=

lekke

rubber 

=

koutsjoe

een kus

=

n poen

een kussen 

=

e ksse

lummel

=

poetwannes

nummer

=

nmmer

vlug

=

rap

prullen 

=

sjippeteere

plukken

=

plkke

een pul

=

ne peloover

vluchten

=

vlchte (oppe loop goen)

pukkel (kleine puist)

=

n braets(-ke)

sukkelen

=

siggele

een schup (spade)

=

n sjp

tussen

=

tsse

snurken

=

snrke

schudden

=

sjdde

schuld

=

sjld

durven

=

daere

zich bukken

=

zich bkke

lucht

=

locht

een kudde

=

n kd

op de hurken zitten

=

oppe houke zitte