Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gnker Liere Lze
Veldeke online
Out: V kalle Gnker
Historiek
Gnker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zgge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord
Outsprk

Klik hier om te beluisteren.

Wisder dat er veel Gnker klanken op twie meniere konnen outgesproeke wre ?
Wist U dat er veel Genker klanken op twee manieren kunnen uitgesproken worden ?

De korte klankvrm : stoettoen (stoottoon) oangedeid doer : stt
De gerokke klankvrm sleeptoen (sleeptoon) oangedeid doer : slt.

t s l nie zoe gemekkelek; oaventou lestig te hiere.
Het is eigenlijk niet zo gemakkelijk; soms moeilijk te horen.

Maer, de outsprk kan woal bepoolend zijn vier de beteekenis van het woerd.
Maar, de uitspraak kan wel bepalend zijn voor de betekenis van het woord.

Vb. steen, stt = stenen (mv) ne steen ,slt = een steen (enk)
Baerg, stt = bergen (mv) ne baerg , slt = een berg

 -e- stt: tek, stek , stem, bek, krek
Slt: geld, sjelf, veld, helm
-ae- stt: maerg, staerve vaerf daerm
Slt: baerg (enk) terae (terrein) pelaes, wae

 -- stt: vt, wt, gelk, bd
Slt: wnd, drnke, mlk, dnke
-- stt: ml, kl, gn, wk, vge, stke, kke, lve
Slt: gl, wn (wimperontsteking) sjg, tr, brke, wme (wie)


 -i- stt : wit, dik, knikke, zitte
Slt: vinster, himme, hinne, slimme
-ee- stt: steen (mv) kleen, pees, beem (mv van boom) been (mv)
Slt: steen (enk) been (enk) sjeef, dreem,

-ie- stt: viet (mv van voet), tien (10), gerief, ziep, snie (sneeuw), vie (vee), zie (zee)
Slt. tien (teen), kriekel, viering, krievele
-ie- voor r : stt: mier (muren), mier (meer), vier (4), den dier (stier)
Slt: de dier (deur), vier (vuur), de sjier (schaar, schuur)
-ieh- das e boutebeenke, doo koeme ve nog op trg.

 -oe- stt: stoet, boen, bloes, stoek, bloem
Slt: zit hiel kort tiege de
-oe- vier r oan; stt: koer, moer, loere, doere,
Slt: boer, geboer, poer, vloere, verloere, doere
-oeh-, das wier zoe e boutebeenke boe ve nog op trg koeme.

-o- stt: bok, vod, brok, rok, rol, spot
Slt:hond, bond (Vt van binden) bont, stond
-- stt: kd, mt, (maat) klk (moedig) Sltr: dmp, krmp, klnk, gnk drnk
-oo- stt: pool, moog, geloof, vrooge, groove, vroo, sjoo (schouw)
Slt: ooge, mooge, boom, stoom
-oa- stt: joage, kroake, droag, toal, woal, (wel waar)
Slt : koal, moal,(jaszak) moake, stoapel, woater

-ij- stt: pijn, spijs, wijsvinger, sjijns (schuin)
Slt.: grijs, wijn, blijve, krijge.