Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gnker Liere Lze
Veldeke online
Out: V kalle Gnker
Historiek
Gnker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zgge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

Zijn ooch Gnker klanke : ij en ei, (au) ou, ie en oe.

Dat het NL en het GD nie altoes kk en ee zijn, dat zille ve nou efkes nne vaerf zette.
Dat het NL en het GD niet altijd koek en ei zijn, dat zullen we nu eventjes in de verf zetten.

De ij- en de ei- :

De Nl -ij- weerd sjrijve ver n t Gnker ooch mt ij-  wei n:
Wijn, ijs, grijs, fijn, sjrijve, krijge, gelijk, pijn, stijf, wijf, kijve, strijke, venijn, prijs, vrij, vrijdig.

Klik hier om te beluisteren.


De Nl -ei- weerd, doer de band mt klankveraanering (umlaut) noo ee- wei n:

gelei

=

zjelee

op reis

=

op rees

klein

=

kleen

scheiden

=

sjee

de heide

=

de hee

de weide

=

de wee

mei

=

mee

leiden

=

lee

Maer:

trein

=

trein

plein

=

plaen, (plein)

terrein

=

terae

paleis

=

pelaes (peleis)

De au- en ou-:

De NL -au- wiert n t Gnker nie gebreikt. Ve haage vast oan: wat ve hiere, sjrijve ve ooch.
Zoe gezagd hiere ve hoost gee versjil tssen dei klanke.  Zoedis gebreike ve de ou-.

buiten

=

boute

grasveld

=

grous (groasef)

bruin

=

broun

de duim

=

den doum

een koe

=

n kou

duwen

=

douwe

vuil

=

voul

struis
(groot en sterk)

=

strous 

een mouw

=

n mouw

Maer:

gebouw

=

geboo

getrouwd

=

getrd

stout

=

stoot

vrouw

=

vroo

hout

=

hoot

En:

de paus

=

de poos

blauw

=

bloo

rauw

=

roo

de pauw

=

de poo

auto

=

ttoo

laurier

=

lerier

nauw

=

ng, smoal

gauw

=

rap

lauw

=

loo

nauwelijks

=

hoost

De ie-

De langkgerokke ie- ieh, (sleeptoon) geet weier n de twieklank -ie-. Dr hingt n dffe e- oan dei -ie- vast.
Goed te hieren n:

over

=

iever

tegen

=

tiege

zeven

=

zieve

negen

=

niege

vleugel

=

vliegel

ezel

=

iezel

geleden
(voorbij, ook pijn)

=

gelie

foppen

=

vernieke

verstreken, voorbij

=

verstrieke

gebleven

=

geblieve

de reden

=

de rie

gereden

=

gerie

geschreven

=

gesjrieve

De oe-

De langkgerokke oe, oeh (sleeptoon) geet weier n den twieklank oe-. Dr hingt een dffe e- oan dei oe- vast.
Goed te hieren n:

 open

=

oepe

 gaan

=

goen

 Staan

=

stoen

 boven

=

boeve

 een merel

=

ne bloen

 gestoken

=

gestoeke

 gebroken

=

gebroeke

 geroken

=

geroeke

 stoken

=

stoeke

 de oven

=

den hoeve

 verstaan

=

verstoen

 aangestaan, verblijd

=

oangestoen

 komen

=

koeme

 geboren (geboere(stt) = geburen)

=

geboere (slt)

 

 


woordenlijst kijk en luister nieuw
zoek een woord
ga naar: gedichten
verhalen
muziek
Historiek aangepast tot en met 2016
Gnker liere lze
Nieuwe verhalen toegevoegd