Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gčnker Liere Lččze
Veldeke online
Out: Včč kalle Gčnker
Historiek
Gčnker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zčgge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

De echde Gčnker klanke. De –ó- klank.

Dieëze ‘ó-klank’ čs eegen oan het Gčnker dialekt. Ooch nie te hieren čn ’t NL.
Deze –ó-klank is eigen aan het Genker dialect. Ook niet te horen in het NL.

Hčč čs ‘ne verkorte ‘oo-klank’ wei čn (NL):hoog, boog, boom. Hčč klinkt wei čn de Franse weerd: bistrôt, bientôt, tromper.
Het is een verkorte-oo-klank zoals in het (NL) hoog, boog, boom. Hij klinkt zoals in de Franse woorden: bistrôt, bientôt, tromper.

Klik hier om te beluisteren.

‘nen dók

=

een doek

de bók

=

het boek

hčč zócht

=

hij zocht

de klómp

=

de klomp (schoeisel)

de ród

=

de raad

zij góngk

=

zij ging

de brókhin

=

de kloek, klokhen

vórtgoeën

=

weggaan, vertrekken

bógget

=

boekweit

‘ne zjók

=

een schok

zómpig

=

zompig,moerasachtig

brómmele (broemele)

=

braambessen

‘ne knóbbel

=

een knobbel

de strót

=

de straat

‘ne gród

=

een graad (leger)

gródde

=

graden (temperatuur

’n gróp

=

een groep,een greep,een handvol

den tróp

=

de troep,(het leger)

de bróbbel

=

de puist

krómp

=

krom

hómpe

=

kopstoot geven

’tč sjómmer

=

’t is jammer

jómme

=

jamaar

‘ne kappesóng

=

muilband

klómmelaer

=

klungelaar

kómpenij

=

gezelschap

nómmer

=

nummer

‘ne mót

=

een maat (vriend)

pikdród

=

prikkeldraad

pómp

=

pomp (pómpe)

de róps

=

de rups

‘ne vlók

=

een vloek

stóm

=

sprakeloos

ich drónk

=

ik dronk

de sjrómp

=

de wasplank, wasbord

den dród

=

de draad

de brók

=

de broek

čs klók

=

is moedig, durvend

vónk

=

vonk, genster

bóggezekók

=

boekweitkoek

zjókke

=

schokken

zótterdig

=

zaterdag

nen hók

=

een hoek, haak

‘ne góm

=

een gom

‘ne grót

=

een visgraat

’n kóm / kómp

=

een kom

’n gróp

=

een groep,een greep,een handvol

brónke

=

misnoegd brommen

’n hómmel

=

een hommel

kód

=

kwaad

hónger

=

honger

‘ne jóng

=

een jongen (mv jónge sleeptoon)

jónge (stoottoon)

=

jongen werpen

klómmel

=

prullenwerk

kódgeld

=

schrijfgeld (bij een notariële akte)

kómmedeere

=

bevelen (opdracht geven)

lómp

=

lomp (onhandig)

de mót pakke

=

de maat nemen (meten)

‘ne póchel

=

een bult

de pómproehs

=

de waterlelie

róffe

=

rukken


woordenlijst kijk en luister nieuw
zoek een woord
ga naar: gedichten
verhalen
muziek
Historiek aangepast tot en met 2016
Gčnker liere lččze
Nieuwe verhalen toegevoegd