Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

Kèrmeskoers

Mèt Kempe-kèrmes,(allewijl de Kon Boudewijnlaan) èn de joere fiertig, krek noo den oerlog, organnizeerde de kefeeboaze ’n villookoers; ’n kèrmeskoers. Gemeenlijk koeme doo zoe ’n vijftien, twintig jong keröörs op oaf.; beginnelinge, juniors, och liefhebbers noovenant den oproep… Ze koersden dan tien twelf toeren. ieëver den assewèèg van ‘t Park van Gènk, lengs den Hootelewèèg, trèg oppe Kempen oan. Nou voert doo op ‘ne kier ooch zoe e klee fijn moager keröörke mèt. Z’n seporters kèèkde: “Allee Brierske…!!!” Me, Brierske kos ze mer goed twie toeren haage, dan mosser losse, ze pijpke woas dan out. Èlken toer bliefter wat langer achter.
“Dèè zal noets ’n koers konne wènne” ooroakelde Bèèr vanne Klónk.
“ Dat zal woal”, zag Tjeu van Muus;
“Zjefke, da’s toch ‘nen echde petattekeröör.”

Hèè ès krie goed vier achter ’t pèèrd z’ne start te loope.
Hij is maar juist goed genoeg om achter het paard zijn staart te lopen.
Die is niet erg slim.

Doo krijg ich den dinne van.
Daar krijg ik de dunne van.
Daar krijg ik buikloop van. Dat enerveert me

De dier plat loope.
De deur plat lopen.
Aanhoudend aan de deur staan.

‘nen Echde petattekeröör
Een echte patattenkoereur.
Bengelt altijd achteraan

Kaarkesnèst bringt hannekesnèst.
Met volk van laag allooi , daar komt janboel van. (moeilijkheden)

Z’n kont outgoeie
Zijn achterwerk uitgooien.
Rondspringen van vreugde en plezier

Dikke groete stronte sjeite, maer geen drèp mèlk lange. (gèève)
Dikke grote stronten scheiten, maar geen druppel melk geven.
Veel bla-bla… maar niets bruikbaars produceren

Vanne driehgt geet niks kepot, maer van ’t noat wiert het rot.
Van de droogte gaat niets kapot, maar van ’t nat wordt het rot.