Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

Geenen óttoo.

Noo de vrigmès doen Mieke tous koem, voel het mèt de dier èn hous. Wètder wat? Dei vanne Sjijnse woere mèt den óttoo ènne mès, dei konne nogal…!! “Me wèchtsje, lót tich toch niks wijsmoake. Trien leept op ze minst al vijf joor mèt den eegeste jas en hoed noo de kèrk. Dei koope zich toch zoe geen dier mesjien. Ze zijn nie zoe aerm wei ’n lous, me ze hèbben het toch nie te breed.

Nie alles oan z’n (hier) noas hange.
Niet alles aan zijn (haar) neus hangen.
Hen niet alles vertellen (toevertrouwen)

Slóppe wei ‘nen os, …wei marmotte, …wei e vaerke.
Slapen als een os, ..als marmotten,…als een varken.
Heel vast slapen, als … (dèè snèrkt = die snurkt)

Geen oog geslóppe. Geen oog tou gedoeën
Geen oog geslapen. Geen oog dicht gedaan.
Heel slecht geslapen.

Van e poehpken (viehstsje) ‘nen donnersloag moake.
Van een scheetje een donderslag maken.
Fel overdrijven.

Het nie te breed hèbbe.
Het niet te breed hebben.
Leven aan de grens met de armoede.

Hiemele goeën.
Naar den hemel gaan.
Definitief verdwijnen (sterven)

Bèn dat oane kat hiere start.
Bind dat aan de kat hare staart.
Dat gelooft u toch niemand.

Dat steet wei hoor op ‘nen hond.
Dat staat zoals haar op een hond.
Dat staat heel dicht (veel te dicht) bij elkaar