Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

Het brierke

Achter Sisses bèske, bij Nieles Pier, haaë ze ’n nouw hinnewee gemoakt. De vos woas ter al èntige kieren op bezik gewèèst.

Nouw poole, nouwen hinnendród, ‘nen halve meeter diep ènne grond en onnerhalve meeter hoehg, doo boeëve immedim, drei dree niet te strang gespanne pikkendród.

“Doo zal ter woal mèt z’n kloete blijven ènhange” moulde Miel, de zoeën. Nou mos doo vaneeges ooch ’n nouw brierken oan koeëme. Miel, dèè oaventou twie lènkerhaan haa zoo dat ‘ns flikke. Gezweet datter haa! Doen ‘r het woo ènhange koem Pier kiehke.

“Me, Miel, wat hèbste nou wier oangevange? Dat brierken mikt toch nie! Dedzjie…,‘t Ès hei wier van bokskloete niks..,kiehk, veel te smoal, veel te liehg, sjeef hik en het onnerste plenkske veel te din.”

En Miel? zag niks, me woertroed totachter z'n oere.


Hèè ès nog te stóm vier mèt e vaerke te daase.
Hij is nog te stom(dom) om met een varken te dansen

…ès nog te lee im te ooieme.
… is nog te lui om te ademen.

Zoe lómp wei ’t achterste van e vaerke.
Zo lomp als het achterste van een varken.

Haaste hee (brim) gefrèète, dan haaste besseme gesjieëte.
Had je heide (brem) gevreten, dan had je bezems gescheten.
Had je dit of dat gedaan, dan had je een beter resultaat gehad.

Een goei boen moag de mee nie ziehn.
Een goede boon mag de mei niet zien.
Niet te vroeg planten. Het goede moment afwachten

Da’s hei wier iet van den hond z’n kont (kloete)
Dat is hier weer iets van den hond zijn kont (kloten)
Het trekt op niks. ’t Is slecht gemaakt.

…hit er kop en kont oan èngesjoeëte.
…heeft er kop en kont aan ingeschoten.
heeft er zwaar verlies aan geleden.

’t Ès hei wier bokskloete niks.
’t Is hier weer bokskloten niks.
Het gaat niet. Het werkt niet. Het functioneert niet. (Ontgoochelend)

Asser e joor op z’ne kop geet stoeën, hoal ich him ter nog nie vanoaf.
Als hij een jaar op zijn kop gaat staan, dan haal ik hem er nog niet van af.
Dat hij naar de pomp loopt, ik zal hem niet helpen

’t Es ‘nen echde kooie pettem.
’t Is een kwade = slechte …
‘t Is een asociaal iemand, onverbeerbaar
(Petteme och peeme: haast niet te verdelgen grassoort, (kweekgras)