Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

De Moerep

n t goed Vloams: de mol.
nne bos, doo kanner gewre. Mer oo-wee asser onner ooze groassef oan t rondroozen s.
Geng en heep van hei tot doo.
Diep nne pijp n klemval spanne, de klem oaf, mer nikste mol
Peelkes nne grond kloppe en dan minstens 5 kier per doag dn ronde doehn en ter ns faerm op kloppe; dat deet zwartpls pijn n doere, dan vertrkter dnkelek. Mollekroud, dat steet dan doo ooch mer het oalek joor te stoen
Stk mer ns e koppel blkskes kerbuur (CaC2) nne pijp sjd doo e bitsje woater op, dan de pijp goed toudkke. Perf reikt toch iet aaners ; mer vier de moerep s dat nie out te haage, d moakt datter de pijp out s (vrt), d gaas volgt him sjoenekes achternoo nne pijp.
Mier moet dat nie zijn.

Iemet tiege zn klmpe sjppe.
Iemand tegen zijn klompen schoppen.
Aanporren om vlotter door te werken.

Jaa, Watte!
Ja, Wat!
Vol verbazing kennis van iets nemen.

Zich bijeenpakke en
1. Zich schrap zetten en er aan beginnen.
Zijn stoute schoenen aantrekken

2 Zich bijeenpakken en vertrekken.

... hit het goed (faerm)zitte.
...heeft het goed zitten

1 is smoorverliefd
2 heeft ernstige ziekteverschijnselen (een ferme verkoudheid)

As het lkt, kalft den os.
Als het lukt, kalft de os.
Als het lukt, wordt het onmogelijke waar.

Hb pijn oane goesting
Heb pijn aan de goesting
Heb geen goesting (zin)
Ben even liever lui dan moe.

van hei tot doo
van hier tot daar.

Bij benadering: zo groot

Zn ronde moake.
Zijn ronde maken
Zijn dagelijks toerke maken (wandelend)

Mier moet dat nie zijn.
Meer moet dat niet zijn.
Dat is ruim voldoende.

Stijf vanne kaa
Stijf van de koude
Door en door bevangen van de kou