Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

De Lste

Rikske, de kleenzoen van Tjeu van Tijskes Lewie woas al lang zinnes van klinkers te lggen n de pdsjes van znen hoef.
Nouw; veel te dier, das het mich ooch nie wrd. woas znen outlg. t Mos toch woal lkke zieker!
Fermae, zne nnk woo de klinkers rond zn hous doer iet aaners vervange. Dat woas krek n Rikske zn koart gespeeld. Niege remorken haater gehoald.
Doen de lsten opgeloaie woere zit Fermae: Rikske, achter het breksken n den hoef likt nog nen hoop, d nog noets gediend hit, pak d ooch mer mt. Dei loet Rikske vaneeges nie ligge; mos ze nie sjoenmoake.
Nnk Fermae, das nou ns sjoas hbbe! De lste zijn de bste.

Nie zoe sjg, stllekesoan
Niet zo ruw, stilletjesaan
Ondoordacht vliegen, rustig aan

Ze briedsjen s gebakke.
Zijn broodje is gebakken.
Zijn fortuin(tje) is gemaakt.
Kan zorgeloos rentenieren

Nog te mottig vier n poet out te stke.
Vertikt het om een poot uit te steken.
Is vies van elk werkje.

Das mich te gortig
Dat is me onvoorstelbaar
Niet akkoord met de gang van zaken.
Met de manier waarop.

Dat ziehste (zietder) van hei.
Dat zie je (ziet u) van hier.
Daar komt niets van in huis.
Daar doe ik niet aan mee.

Doo konder gers van zijn.
Daar kunt u gerust in zijn.
Zijt daar maar zeker van.

Frte wei nen heemaer.
Freten zoals een heidemaaier.
Abnormaal dikwijls en veel eten.

Ze zijn oppe fles gegoen.
Ze zijn op de fles gegaan.
Bankroet.