Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

Vèsse

De vès, ‘ne vès, vèsse, e vèske,
Vèsse, ich vès, ich vèsde, ich hèb gevèst.
Asder nou vèsse gót, dan hèbder ‘n hiel sjoen deegd bij; nl… gedild.
Ge wèt dat ‘van gedild nog noets niemes gestorven ès.
Ge zit dan oan t woater te goapstieële totdereenen oanen hók hèbt.Verzichteg oan het mieëleke draeë, want ge vielt datter tieëgespartelt. Dèè vès och dat vèske ès doo nie van gediend, het liet zich ooch zoemaer nie vange.
Asser dan boeëve woater kèmt en ’t ès maer e kroatske, goei het dan mer trèg van boe het gekoeëmen ès.
Asder dan sooves oerhiel klamotte bijeengepakt hèbt en op hous oan sjókt, dan zijder van een dènk zieëker, dat ze óch gerès gelótten hebbe, tenzij ze oanhaagetig oane GSM gehangen hèbbe.
Asder dan niks gevangen hèbt, zooder dan nie achter het net gevèst hebbe?

Weinie? As d’n hinne taan krijge.
Wanneer? Als je kippen tanden krijgen.
Nooit, vergeet het maar.

… de vol vèèg
…de volle veeg
…zo snel als mogelijk

Onner ’n drèppende kroan roakt den iemer ooch vol.
Onder een lekkende kraan raakt de emmer ook vol.
Elke dag een beetje, het raakt wel klaar.

’n Kat ’n kat nieme.
Een kat een kat noemen.
Dingenonverbloemd zeggen zoals ze zijn.

Ze zillen ter woal achter koeëme!
Ze zullen er wel achter komen!
Ooit met de werkelijkheid geconfronteerd worden.

Ich haag m’n hart vas.
Ik houd mijn hart vast.
Ik hoop dat het niet gebeurt.

Ès gouw ‘nen hók vort.
Is gauw een hoek weg.
Is vlot een stuk verder.

Ès nog nie driehg achter z’n oere.
Is nog niet droog achter zijn oren.
Heeft nog geen ervaring

Lót dèè kal mer doed.
Laat die praat maar dood.
Zwijg daar maar over.
Vertel het niet verder.

Dat ès mèt sjaerp gesjoeëte!
Dat is met scherp geschoten.
Verbaal zwaar aangepakt.