Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

De Stoof

Wme knt ze nog, de lste versie van dei beroemde Lievese stoof? Glig van kleer mt vanachter ne bakhoeven oan d tot tiege de foante stoofpot kos gesjoeve wre.
Kool sjpde ze mt n koolsjp out ne foante koolbak d lengs de stoof stont.
Boeven het vier kos mer het dkselke en de ringskes wegsjijve mt ne kleene stoovenhk vier kool n de pot e sjdde mt n koolsjp dei doo spisioal vier gemoakt woas. As dan de sjijf vanachter nie oepe stont, dan, ne stinkende gl-zwarte walm. Noo lke wnter mos de plefng vanhaer gewit wre mt Blanc-fix, de moeren vanhaer getappeseerd en de gerdijne gewasse.
Wtder nog wat stoofsjoeren s? lken doag woert de boeveploat gesjoerd mt stoolwol och n groof vod mt grienen och zwarte Negri.Mt n driehg vod hoalde ze roet out den achterkant tiege de stoofpijp, doo woert de boeveploat mt opgeblnke. Dei ploat mos noo de noen blinke wei ne spiehgel. Op zoe n stoof stont altoes ne moer woater.
n Woatersjee n het Mijndepot steet nog zoen stoof te prnke. Gt is kiehke.

Dei ligge seffes twie dik.
Die liggen dadelijk met twee op elkaar.
Die krijgen dadelijk nog slaande ruzie.

De moes dne kop terbij haage.
Je moet je hoofd erbij houden.
Opletten! Let op wat je doet !

Das hei noo de botte.
Dat is hier naar de botten. 
Functioneert niet meer, onherstelbaar.

Hit alwier krom zin.
Heeft weer krom zin.
Is weer slecht gezind, geluimd, ongenietbaar

Doo sjilt iet.
Daar scheelt iets (wat).
Daar is iets niet pluis. Vermoeden dat iets mis is.

Ze hit eer onner hin kont gelagd.
Ze heeft eieren onder hun gat gelegd.
Ze heeft hen vertroeteld, verwend.

H zit oarig nne boene.
Hij zit aardig in de bonen.
Zit ferm in de problemen

D hit zn aerten al op.
Die heeft zijn erwten al op.
Die heeft het vertrouwen verloren.

Zich oan iet begoaie.
Zich aan iets vuil maken.
Ook van wie bedronken of poepeloere zat is.

Iet n eene wg doehn (n pesant).
Iets in n weg doen (tegelijkertijd).
In dezelfde fase afhandelen.