Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

Den tif

Jan van Trees van Zanderke haa znen taerm bij den trp gedoen as piot.
Oppe pt van Woatersjee kosser e pak mier verdienen as mt kaar en prd kool te voare noo de klanten oppe setee.
Jan woas gek van tiffen en ttoos. H woo nen tif, niks oan te doehn.
Zjef vanne sjieresliehp haa zoe ne zwoere Sarolea.
Dich, nen tif? Doo konsten immes nie mt voare. Tenaanere, daaner doag bste mt de villoo nog faerm op de gezich gevalle. hoel Trees him bij.
Jan koch zich nen kkoazie Gillet. ne Goeie; van den ierste sloag gnker oane gang. H mt den tif noo de pt. Beziens datter haa!
Op ne kier bliefter oppe zandwg noo Hoevezoavel nne moo stken en sjoeter iever de kop de grond op.. Dat hitter sjoenekes stilgezwiege.
Zanderke sjikden him ns noo den hoamker n Gnk vier n nouw kopstk vier t prd te hoale. Baergop oan Den Hosterd knosden h op nen outstkende sjaerpe steen. Zne veerste band knaldenn alle gedderen outeen. De rest van t verhoal konder ch woal vierstlle. Het begos mt ns faerm te kalle mt Slievenhier.

Op ne kikkemik woas t gebierd.
Nog geen seconde later was het al gebeurd.

t Es kentsje boerd.
t Is kantje boord.
Op het randje af.

Ze zitten op driehg zd Ze zijn keps, och platzak.
Ze zitten op droog zaad
Ze hebben geen geld (centen) meer.

Dat vrooken s wier n peziesie
Dat vrouwtje is weer in positie.
Dat vrouwtje is weer in (blijde)verwachting.

Dat vrooken s hiel op t n.
Dat vrouwtje is heel op t einde.
Dat vrouwtje is hoogzwanger.

t Es zoe lank as t breed s.
t Is zo lang als het breed is.
t Is zoals het is, niets aan te veranderen.

t Hit geene noam.
Het heeft geen naam.
Buitengewoon, niet te begrijpen of te beschrijven.

Hit n pens wei n sprrigkou.
Heeft een pens zoals een spurriekoe.
Een ongewoon veel te dikke (opgeblazen) buik.

Nou s t oeren toer.
Nu is het uw beurt.

leept terbij wei ne koekoek.
loopt er bij zoals een koekoek.
Een meeloper die het niet begrepen heeft.