Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

Ooze Paa

Woas èn mijn ooge ‘ne ‘maakpapa’. Weiter het allemool vèèrig krieëg wis God noch goeie mins. Dan te bedènke waffer geteig datter haa.
Z’n zeesie mèt den hoarbol, den hoarhoamer en ’n strieëk van akkaziahoot. Z’n knabbezèèg mèt hoote kaader en het dreikentig vijlke vier ze te sjaerpe. Z’ne kraebek (’n taéng) hèèmerken en dikken hoamer . ‘nen Hoot- en puntbeetel, z’nen toernevies mèt oafgeslieëte hik.
Vier oos villoosbaan te plekken haater ‘n appoarte doehs mèt ‘ne kopslieëtel ze gerief en villookol vier kepotte bènnebaan te plekken en e pètsje oehlie vier de kèttel te smiere.
Vier z’ne legummenhoeëf te verezèrge haater ’n tróffel, ’n sjèp, e sjiffelke, ‘ne rèèk, ‘nen hoeirèèk, ‘ne rik en de mèsthók stonten èn ’t stelke. Het terwielke, de plantkoord en de hèggesjier …, alles op z’n plak.
Dèè Zjef van Riehke, zagde ze ènne Hoehve, da’s ‘ne fijne man, dèè wèt op alles ród doo konste stót op moake.
Wètder watter ooch haa ? E Gemaeke dèè altoes mèt z’n nousjierige noas terbij stont. Gemeenlek mochter ‘vashaage’ …, oafblijve en…, “moak dich onner de viet out” Dan woas het hoehg tijd… Onvergèètelek, ooze paa, gelèkzoaliger gedachtenis.

Dat zijn dieën èn d’ooge.
Dat zij doornen in de oogen.
Daardoor word je aanhoudend geërgerd.

Hèè geleeft z’n ooge nie.
Hij gelooft zijn ogen niet.
Onbegrijpelejk.

Dat zien ich mèt ’n half oog.
Dat zie ik met een half oog.
Mèteen klaar en duidelijk, hoeft geen uitleg.

Iemes èn ’t oog haage.
Iemand in het oog houden.
Volgen, voortdurend gadeslaan.

Dat hingt mèt hik en oogen oaneen.
Dat hangt met haken en ogen aan elkaar.
Een wankele, slechte constructie.

Iemes ’n oer oannaeë.
Iemand een oor aannaaien.
Iets wijsmaken, doen geloven.

Het been stijf haage.
Het been stijf houden.
Niet toegeven, overtuigd van zijn gelijk.

Dèè gebiert van krómmen hoas.
Die gebaart van kromme haas.
Veinst onwetend te zijn.

Op z’n noas stoehn kiehke.
Op zijn neus staan kijken.
Ontgoocheld zijn.

Iemes mèt z’n noas hèbbe.
Iemand mèt zijn neus hebben.
Bedotten, bedriegen.