Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

Sjoolfeest

Het kinsknd van Robr van Toone woas as ter diehvel im teneelkes te fantaseeren en te spiele. Het volgde dan ooch diksie-lssen oan de akkadeemie m perfekt te konne kalle. Znge, dat hierde doo vaneeges ooch bij.
Doen het dan sjoolfeest woas, haa Finneke ooch n groete rol n het teneel.
Robr en zn femielie feestten ooch mt. Doen r ze Finneke zoehg en hierde, voel zne mond woagewijd oepe. H wis nie watter hierde en zoehg. Nie te geleeve dat zij Finneke dat zoe goed kos. Griets wei e gewier och ne poohoan hoeler het wchtsjen n doog.
Kiehk, zag r tiege zn dochter Dat misoart nie, krek oos moeder, dei zng ooch zoe gn en vertlle dat dei kos, ze draede hier hand nie im vier iemes n oer oan te nae
Me wei ze Finneke teneel kos spiele, n, dat kos niemes.

Das nog te slecht im n nen iezel zn oere te sjdde.
Dat is nog te slecht om in een ezel zn oren te gieten.
Dat zal je niemand kunnen wijsmaken.
Dat is niet te eten of te drinken

H vilt iever kiskenoate.
Hij valt over onbenulligheden.
Vitten over pietluttigheden.

Doo hb ich kaad noch waerm oan.
Daar heb ik koud noch warm aan.
Daar heb ik geen voor- noch nadeel aan.

t Es n groete lantn mt e klee lichtsje.
t Is een groete lantaarn met een klein lichtje.
Veel grote praat met weinig rendement (weinig verstand)

Ich zien liever zn varsen dan zn tiene.
Ik zie liever zijn hielen dan zijn tenen.
Ik zie hem liever vertrekken dan komen.

H s (woas) vier de kop geloope.
Hij is (was) voor de kop gelopen.
Hij is beschaamd; wist niet wat antwoorden.

Ze zijn nne bos opgetrokke.
Ze zijn in een bos opgetrokken (opgevoed).
Kennen geen beleefde omgangsvormen.

Doo likt den hond gebonne.
Daar ligt de hond gebonden.
Dat is de kern van de zaak (probleem)

Mt iet te koop loope.
Met iets te koop lopen.
Wat hij beter niet zou uitbazuinen.

Dat zal hei geen vaerf pakke.
Dat zal hier geen verf pakken.
Dat zal hier niet doorgaan

t Es zoe lank as t breed s.
t Is zo lang als het breed is.
t Is ook hetzelfde (gelijk).