Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

Goed Geteig

Het hous lengs dei vanne Boskant woas verkocht oan e jnk koppelke. Ze woeren nne wier m dat op te knappe. Op ne ztterdig viernoen hierde hinne geboer al nen hielen tijd: kets, kets, tek ,tekZjraar gnk toch ns kiehke. Joonas woas onner oane graasjpoert e kietsjen oan t beetele vier het daermke van den ieverloop van de nouwen ellentrikke boiler noo boute te lee. Zjraar zoehg wei Joonas mt n hmerke van 400gr en e beetelke van 20cm lank en twie sentemeeter breed perbeerde doer dn helle betng heen te kappe. Zjraar dabden efkes achter zn oer en zag:

Km effe mt, ich zal dich ns goed geteig lange, want zoe krijgste dn hiering nie gebakke.

Dat woas plank mis.
Dat was plank mis.
Dat was helemaal fout.

Liere moakt lee, wrke moakt zoalig.
Leren maakt lui, werken maakt zalig.
Alleen met werken kan je zalig worden.

Das ne grienen iergistere.
Dat is een groene eergisteren.
Dat is een onsympathieke dikke egost.

Dat hit de kooien n.
Dat heeft het kwade in.
Dat ziet er niet goed uit, dat gaat verkeerd aflopen.

Zich de hort op moake.
(geen letterlijke vertaling)
Maakte zich onder de voeten uit (vertrok)

Iemes out de knoop helpe.
Iemand uit de knoop helpen.
Iemand uit een benarde situatie helpen.

Doo vgter zne boeiem oan.
Daar veegt hij zijne bodem (achterwerk) aan.
Daar trekt hij zich niets van aan. Dat zal hem geen zorg wezen

Hit geene noagel im oan zn kont te kretse.
Heeft geen nagel om aan zijn gat te krabben.
Bluft, maar is onbemiddeld.

Dat (prd) hit zne poosen al gehaage.
Dat (paard) heeft zijn pasen al gehouden.
is zeker ouder dan 12 jaar.

De vaerke loope mt stroei nne moul, t geet rgene.
De varkens lopen met stro in de muil, t gaat regenen.
Al plagend tegen een jonge gast, die een sigaar rookt.

Geen vodden nne bicht vertlle.
Geen vodden in de biecht vertellen.
Rechtuit, openhartig zijn.

Steet bedeene wier op zn stekke.
Staat seffens weer op zijn stokken (benen).
Zijn krachten komen stilaan terug.

Hit ooge mt stert.
Heet ogen met staarten.
Ziet alles, niets ontgaat hem.