Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

Het Keikske

Achteroan èn oos strót loehge de reste van ’n aa hinnesjoul. De jing speelden er al ‘ns èn. Het gelèèg van Lewieke en Merie woas al lang oafgebroeëke. Zjoske, e kinskènd van Lewieke rappeleerde zich doo nog iet van.

Èn den opgank van e joor stillekes haa Lewieke 400 keikskes gekocht… Ze sjiepten ènne stal onner ’ne groete, platte, zènke keegel mèt ’n staerke lamp vier de waermde.
Op ‘ne kier woere de jing ènne stal geroakt. Zjoske kos e keikske te pakke krijge…., ze wooë dat lótten drènke. Ze haaë zoe hin bès gedoeën dat het keiksken hiemele woas.

Merie woas roozetig; e keikske dat woere 300 eeër, zoe telde Merie dat. Ze krieëg Zjoske te pakke…! Dèè woert doo oarig èngesmierd, ‘nen drae rond z’n oere, hèè krieëg oarig vanne gèèrd. Zjoske, kèèkentaere wei e vaerke, op hous oan.

Merie en Zjef hèbbe doen efkes weerd gehad.”Moeste Zjoske zoe e pak rammel lange vier e keike, dat hiehgstens ’n stom hin kan wèère!”

 … wei sjoen: van boute blinke, van bènne stinke.
Hoe mooi,zoals schoenen, van buiten blinken, van binnen stinken. Witgekalkte raven.

Schone schijn bedriegt

Lót de poehs maer pisse.
Laat de kat maar plassen.
Trek u dat niet aan

‘ne Stedent boot ’n hous mèt blokke (blèk) en den oafvoer mèt bouze
Een student bouwt een huis met blokken en de afvoer met buizen.

Hèè ès doer de maan gevalle
Hij is door de mand gevalle
Kandidaat gesteld, maar niet verkozen

Da’s hannekesnèst
Dat is hannekensnest
Dat is waardeloze onbruikbare prul.

Selie, en de wènd van achter
Salue, en de wind van achter.
Salue, en trap het maar af.

Er goeddoehn van hèbbe.
Er goeddoen van hebben.
Het heeft deugd gedaan. ’t Was aangenaam….

Kalf blijfste mer e joor, ieëzel ,de gans lèève.
Kalf blijf je maar één jaar, ezel, je ganse leven.

’t Ès ‘ne zeemelekneeper
‘t Is een zemelenknoper
Een vitter (pezenwever) tot in het absurde, oneindige.

De zoos ter hieën van krijge.
Je zou er horens van krijgen.
Het groeit je boven de kop. Je kunt het niet meer aan.
Om gek van te worden.