Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

De Sop

Toon van Jan van Riehke wt ztterdigs nie goed wat oanvange.
Goen ver noo de Vnnestrt noo de maert? Asder nie gn mtgt, blijfder mer tous zitter dan gemeenlijk tiege Betsje, zn vroo.
Oppe maert kmter altoes woal e koppel beknden tiege.
D ztterdig, kllig, miehzerig, mistig, rgenechtig, klammig noat , ge kent dat wr allemool goed geng.

Kmter Zjef vanne bekker tiege, kalle!
Be, Zjef, wat e kd wr!
Me, Toon, t wr s goed, me de minse doehge nie.
Awoal, Zjef, mersie vier het kmplement.
Bitsje dieper de strt oaf, vinter Remie, nen aa sjoolkammeroad mt zn Trieneke, rizzeneerentaere mt n aaner koppel. Midden oppe wg vilt Toon mt de dier n hous en zit:
Zk, minse, geleef toch mer nie al wat Remie och n doere bliehst.
Toon, jng, ich liehg alleen as ich kal.
Dat s t him zjus, deine bebbel steet noets stil.
Zk, Toon, gank noo toeres, seffes s dn sop kaad.
Das krek goed,  dan hoehg ich ooch nie te bloeze!
O
an het snpkroamke keept Toon n tiehtsje kebabbelkes. Van het vrooke krijgter e stek van tien sent trg.
Dat is het begin van een miljoen meent het medammeke.
N, n, dat s d ierste tien sent vier mne pf te betoale.
Goed gezind tsjkde Toon op hous oan, want het woas tijd, op tffel wachtde zn sop.

       

De kons bter n hin liere pisse .. as(bvb)  het wr vierspelle.
Je kan beter een kip leren plassen  dan(bvb) het weer voorspellen.
Je hoeft er niet aan te beginnen, het zal je nooit lukken.

Doo hingt stront oane knikker.
Daar hangt stront aan de knikker.
t Is niet zuiver op de graat; er melden zich al moeilijkheden.

Iemes n zn sop spei.
Iemand in zijn soep spuwen.
Vernietigend uithalen naar iemand zijn werk. (Mondsgewijs afbreken)

Iemes trg n ze kot joage.
Iemand terug in zijn kot jagen.
Iemand ernstig terecht wijzen. Hem op zijn plaats zetten.

Joe, . mt een bel oan.
Ja ,. met een bel aan.
Ja, .dat geloof ik niet. is ongeloofwaardig

. mt hoor op.
.met haar op: met veel fouten.
Ich kal Gnker mt hoor op.
Ik spreek Genker met veel fouten.

Ve goen melt moake (mijnwerkersuitdrukking)
We gaan onze knapzak aanspreken, t is schafttijd.

Eege stf stinkt.
Eigen stoef stinkt.
Aan ongeremde zelfverheerlijking zit meestal een reukje.

H (zij) loet zich n zn (hier) toeht (koarte) kiehke. (loere)
Hij (zij) liet zich in zijn (haar) zak (kaarten) kijken (loeren).
Gaf zijn standpunt of argumenten op voorhand prijs.

Das n echde gezt.
Dat is een echte gazet.
Denkt alles als eerste te weten en bazuint het overal rond.