Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

Tijd geng

Knder Klemoa Tijdgeng?
Wei koem r oan d bijnaom?
Hiel simpel; Klemoa koem ne zelde kier rget op tijd. Asser sondes mt ze zster en zn twie briers noo de hoems trok, woeren dei al vertrokke. H mos dan zn krevat nog tegoei kneepe, zn sjoehnstartele nog kneepen och de baan van zne villoo bijpmpe.
Dis, te loat. Oppe pt haater ooch al dkker n boete moete betoale, te loat!
Me doen h mt de trein noo Mezeek woo, boeter ze liefke den ierste kier tinnes gnk opzikke, hierden r oan de stoasie van Woatersjee: tsjoek, tsjoek.., tsjoek. Wat zoehgter?
De roei lamp dei oan den achterste wegng hng te bengele.
Miljaar, nou hbbe ze nog gelijk ooch. Klemoa Tij-geng. Kalf dat ich bn, km altoes ieveral te loat. Zoo ich dan vier altoes nen iezel blijve?

Sjieke hiere sjieke zoake, wme ze nie hit liet ze moake.
Chique heren chique zaken, wie ze niet heeft laat ze maken.

Doen pisse plasse woert, begos het hiel gezeek.
Toen pissen plassen werd, begon het heel gezeik.
Toen ze alles beter en chiquer wilden, begon de ellende. 

H es goed verziehn van poeten en oere.
Hij is goed voorzien van poten en oren.
Heeft een mooi lichaam.

Das biesterij.
Dat is beesterij.
Dat is doodjammer. Een afkeuringswaardig feit.

Dchtig vanne grd krijge.
Er duchtig van langs krijgen. 
De levieten gelezen krijgen. Een pak rammel krijgen

Doos geen hous mt te haage. (houshaage)
Daar is geen huis mee te houden. (huishouden)
Daar is niet mee  te leven. 

nen Drae rond zn oere gve. (krijge)
Een draai rond zn oren geven. (krijgen)
Een oorvijg geven (krijgen)

Rap mt den tand s rap mt de hand.
Rap met de tand is rap met de hand.
Als de boer een nieuwe knecht in dienst nam, liet hij hem mee aan tafel zitten.
At hij vlot, dan was de boer overtuigd dat hij ook vlot zou werken.

H hit de biehst outgehange.
Hij heeft de beest uitgehangen.
Hij heeft zich schandalig gedragen.