Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

Minsekal

Bij Zjaak vanne Sjrier zoete ze soamen oan tffel vier den ooveskos. Mt kmt Lieske, de aadste dochter, dei al getrd woas, bnne.
Nou moet ich ch iet zgge. Doen ich bij de slachter boute koem, sprikt Merieke Sleegers mich oan...
Zk, hbsten t al gehierd? An van Jan vanne Sjieper, dat zoo toch troo mt d jng van Diepenbiek. Nou vertlle ze dat het n pesiesie s van nen aanere. Zoo dat konne woer zijn?
Hbste vanzelve! hikde moeder n.
Zk, Lieske, vertl dat toch maer nie wijer, das mer minsekal. Haag d kal mer doed.

Lt mer gewre.
Laat maar geworden.
Laat maar rustig doen, niet ingrijpen.

Hit ne sloag vanne miele gehad.
Heeft een slag van de molen gehad.
vangt ze wel, doet dwaze dingen.

Blijf masjenist en stoeker van dn eege treintsje.
Blijf machinist en stoker van je eigen treintje.
Beslis zelf over je eigen doen en laten.

Gee vt oppe kniek hbbe.
Geen vet op de knoken hebben.
Heeft de financile middelen niet.

Lt d maer potkaere (potkaare)
Laat die maar
Als een eenzaat zijn huishouden beredderen.

De moes dn haan vrijhaage.
Je moet je handen vrijhouden.
Ongedwongen, ongebonden onafhankelijk blijven.

Lt de poehs mer pisse.
Laat de poes maar plassen.
Laat maar doen, gebeuren, geen zorg over maken.

Zich op zne kop ltte sjijte.
Zich op zijn kop laten schijten.
Met zich laten sollen (vernederen, beledigen)

Das kal vanne minse.
Dat is praat van de mensen.
Straatpraatjes, wat is daar van waar ?

Wrkt op zn doehzendste gemoakske.
Werkt op zijn duizendste gemak (dooie gemak).
Trager kan niet.