Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

Pèère

Oppe verjoordoag van Merieke van Lènskes hiere man, haa ze knijn èn kriekbier mèt bloo gedriehgde proume vèèrig gemoakt.
Nou woo ze doo gestoofde pèère bij serveere. Ze wis dat Frenske, hiere man, dat zoe lekker vont.
Ze sjikde Lieske, hier kleenste dochterke het freetweeken èn óm vijf sjoen pèère te hoale. Doen het toch wat lang achterblieëf, gónk Frensken is kiehke.
“Pa, ich zien hei toch geen pèère…”
Lachetaere zag Frenske:”Dat zal woal, wèchtsje, hei zilste dei nie vènne, de ziks pèèren onner 'nen appeleboom'.
Och wat…, de twie beem stoeën ooch zoe kort bijeen.

Kèmt van ’n koal kèrmes (trèg och thous)
Komt van een kaal kermis (terug of thuis). 
Is fel ontgoocheld - geen resultaat geboekt.

Zoe griets as (wei) e gewier.
Zo fier als een geweer.
Apetrots zijn

De wèts maer noets wei ’n kou ‘nen hoas vingt.
Je weet maar nooit hoe een koe een haas vangt.
Je weet maar nooit hoe het afloopt.

De zoags mich de oere van m’ne kop (oaf).
Je zaagt me de oren van mijn kop.
Aanhoudend gezeur.

Pèèren onner ‘nen appeleboom goeën zikke.
Peren onder een appelboom gaan zoeken.
Zoeken waar het niet te vinden is.

Den hannekesnèst outmèste.
Den hannekensnest uitmesten.
Allerlei rommel opruimen.

Da’s geen hoor snije.
Dat is geen haar knippen.
Dat is een lastig karwei (moeilijke opgave)

Liever kikskes wèère nie gebakke.
Liever koekjes worden niet gebakken.
Wees maar tevreden met wat je hebt of krijgt.

Doo kan ich kop noch start oan krijge.
Daar kan ik kop noch staart aan krijgen.
Daar versta ik niets van.

Nou heeget sjóp sjijt.
Nu heeft het schaap schijt. (buikloop)
Nu zitten we in de rats. Wat nu aangevangen?