Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

KLMPE     
Noo e verhoal, gesjrieve doer Mathieu Meuwissen, alias Tjeu van Groar van Miehfke.

Dit verhoal s echt gebierd !

n 1943-44 woas het nog ins ne wnter, d zne noam nie gestoelen haa. Dat woeren l alle wnters n den oerlog, me toch ! Het haa doen ins n hennige sjars gesneid, zoe fl, dat de snei faerm grousdik loehg.  Doobij vroert t nog ntige wke dat het kroakde.
eigenlijk, een dikke laag (grasdik), een aardige hoop, vroor

Zaat stroo kaane ze doen nie, zoavel och asse doovier gebreike woas eegelek geenen avvans.
kenden, toen, zand, geen nut (nutteloos).

Ge kont ch ndnke wei dat vier oos woas as ver te voet noo t keleezje gnke, mt de villoo, doo woas geen dnken oan.  De loehgs al doal, vier daste oppe zoal zoets.  Doobij loehgen op oos villoos geen baan wei allewijl; me van dei reepe, gesnie out ne ptriem.  Dei koste ver heemelek krijge van iemes d oppe pt wrkde
neer ,voor dat je op het zadel zat, banden, transportband, zoals tegenwoordig, koolmijn

Sjoehn woeren onnertssen ooch al zoe roar gewoere, och zoe dek gelapt mt oerlogslr( t woas mier kertng as lr) dat de meeste jing oppe klmpe noo sjool koeme.  Dat moch van den direktr, maer dat gol vier allemool, im geen onnersjeed te moake tssen aerm en minner aerm.  Ooch mos ielek slffe mtbrnge.
pantoffels

nne gank vanne sjool haa ielek zne vaste kapstok en doo onner mosten de klmpe gezatte wre.  Zoelang ver nne boo rondloepe, moste ver slffen oandoehn.  Onner de spieltijd en im noo hous te goen, diehge ve dan wier de klmpen oan en blieve de slffen onner den
eegestge kapstok stoen.  Dat woas hiel konvenoabel gearrenzjeerd
behoorlijk geregeld                                                                                                                                                     

Onnerwgen haa ve geen noate viet en koste ve slibbere, dat t sjoen woas im te ziehn.  Zieker as ver vanne sjool trg noo hous gnke, want, dat waos n hiel stk baergoaf en doen woere  ter zoe goed as geen ttoos oppe boan.

Dat gnk allemool zoe wonnergoed  tot op ne kier, doen de sjool out woas, v oppe gank koeme en alle klmpen op nen hoop en hiel doereen loehge.  Geenen eene klmp loehg nog op zn plak.  Nou moetder ch effen ndnke wat dat te bedeien haa.  Dei klmpe woere ontrnt allemool eens van vrm en kleer.  Dr woert gehampeld, gemannevreerd, gemangeld gepast en gevlokt, mier as n oer langk.  Op t leste woas nog niemes zieker datter de goei oan haa.  Doobij woeren ooch nog n deel jasse vermangeld.
bedenken, beduiden, kleur,
geruild

De perfessers, die hiel dat gehampel nne mot mosten haage, zoon op zik goen noo wmen dat kos gedoen hmme.  Niemet haa doo ooch mer e gebinnedeid gedach van.
in de gaten moesten houden (toezicht), gezegend (vermoeden)

Maer, Br Theunissen d doen turne goehf en altoes op zne keviehf woas, haa het gevonne.
alert, bij de pinke

Oan alle perfessers dei het leste oer ls haa gegve gnk r vrooge ofwant doo iemes gevroogd haai m noo het heiske te goen.  En, joe, bij perfesser Timke, d eegelek Timmermans hoet, me, alleman zag: Timke, d wis nog wmen n zn klas gevroogd haa im noo t heiske te moege.  Dat woas eene van t drp.  Ich gn zne noam nie nieme, ooch al s r al ntige joere doed,me vier zn vrin dei het allemool mtgemoakt hmme, wil ich zne bijnoam woal nieme.  Dat woas Solleke . Wei r oan d noam woas gekoeme, heb ich noets gewiete.  Het woas e menneke dat woal gn n fars outstoek.  Me, dit woas toch wat al te groehf; doerdat alleman faerm gekloet woas. Vier straf woert r drei doag van sjool gesjikt.
toilet, het dorp = Genk Centrum

t Joor trop, doen den oerlog gedoen woas, woert het klmpen droagen op t keleezje verboeie.

Me, tous heb ich ze s wnters gedroage tot eene klmp n twie broek.  Van nouw klmpen s doen niks nemie n hous gekoeme.  Dat hit mich nie gespiete, want, zoe hiel hennig vont ich dat ooch nie oan mn viet.  En, zwijg stil, van dei kiere dat ich mich gehoarnkeld heb.
geen spijt van gehad, hoarenkele: als je stapte,  met de hak van de klomp tegen de enkel stoten.


Tjeu van Groar van Miehfke
Spellingscorrectie en ingelezen door T.A.