Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

Het Hinnegeteig

Kortverhoal out:  E Zjraarke, ne Zjef en ne Zjang out de Hoehve.
Theo Achten (2005)


Wei t al ns mier gebierde, Zjraarken en Lewieke van Niel diehgen hin ronden nne geboere.  Zjang en Nand van Lewie sjikden hin noo Zjef Steege.

Zjef moet strak ns herte koeme, zag Zjang.  De twie mennekes noo Steege.

Zjang en Nand van Lewie hbbe gezagd daste seffes zonner foot ins moes lengs koeme.  Ze moeten dich ns hbbe.

Boevier? Ze trokken allebee hin assels imhoehg, soame mt hin noas, want Zjef woas de vaerkesstal oan t outmste.
Waarvoor (waarom), beiden, schouders

Zjef, ooch nog maer ne koojng, maer e goed jnk, oaventou ns ondienig Doen r vrig woas, noo Lewie.
tiener, soms, ondeugend, gereed

Zjef, ver zoon het hinnegeteig moeten hmme.  Wts tich nie boe dat geblieven s ?
gereedschap

Geen antwoerd.

Zjraarke, zoo t hinnegeteig nog toeres konne zijn ?

N, mich tink van nie.

En bij ch, Lewieke ?

N, tous ooch nie, v gebreike zoe e geteig nie.

Zjef, geeste dan ns kiehke bij Zanderke en mesjein de dier weier bij Lewieke van Hoof ?

Zjef dors nie zgge datter nie wis wat het hinnegeteig woas, och wei t ter out zoehg.  Maer,h zoo t goen zikke en t mtbrnge.  En, Zjef de strt oaf.  H diehg nie liever as bratse.

Bij Zanderken diehg r den outlg. Me, Zanderken haa t drek doer
begreep het dadelijk

Het hinnegeteig, joe, dat heb ich gebreikt, maer, ich geleef dat het bij Lewieke Van Hoof s."

"Maer, Zjef, doo konste nou nne kloorlichten doag toch nie mt iever de strt goen. Dat geet nie, dan konder het zieker drei wke nie gebreike. 

Mt nog mier vroogen n zne kop, mos r toch mer ns bij Lewieke goen vrooge.

Lewieke zn vroo wis nie wat ze hierde en verstond r ooch niks van.

Zt tich mer doal oppe bank onner de linne.  Seffes s Lewieke hei, h s kool voaren oppe setee.  Zjef zat zich doal en kos nie mier as wachte.  Veel pesjensie haa r aaners ooch nie te koop.

Het hinnegeteig, kerdjiggel, nog noets van gehierd, prsgeteig, honsgeteig, dat kant t, maer hinnegeteig, dat?, zag r helop tiege zen eege.  H sjdden ins mt zne kop.
paardstuig, hondegareel, kende, schuddebolde

Doen Lewieke mt prd en kaar de mstef opkoem, poek r zich iers den tijd, ier r Zjef te woerd stond.  Onnerwijl Lewieke zn pijp stopde, moek r Zjef iet wijs.

Dat hinnegeteig, joe, doo woas iet oan.  Tienes, dn aa Sjrier kos het moaken n hit het mtgepakt, maer, das bedeenen al bekan e joor gelie.  Wme moet het hmme ?

Zjang en Nand van Lewie; ich haa hin gezagd dat ich het vier hin zoo mtbrnge.

Zjef trok n stoasie weier, noo Tienes.  Nou moetder wieten dat Tienes ooch nie min woas.  D haa drek nne goate dat doo mier achter zoet.  Zjef, dei snotbel, d zoor ins kloete.

Joe, ich heb het nog hei, maer, de moes efkes wachte.  Ich moet iers mn klmperiemen oan mn nouw klmpe ngele.  Het woert ooch stillekesoan ooved.  Zjef haa onnerwijl kal gekriege mt Jan, Zjraar en Door, Tienes zn  zeens.
nagelen, stilaan, avond, ondertussen

Ich gn het tich drek hoale. zag Tienes.

n t brekske achter den hinnestal loehg vanalles, aa bezaar en allerlee oafgedankde nest  H vont doo ne kepotten iemer zonner boeiem, doo lag r e koppel gerosselde vloaiploaten n, n deel dien, stroeikepsel, kepot gefrten doer de meis, doo wier n vloaiploat ter boevenop en doo stoek r dan e poar geploeide stkken ijzerdrd ieverheen.
bodem, paar, geroeste vlaaiplaten, dennennaalden, muizen

Zjef, hei s t, zeig verzichteg dasten het oalek op zn plak krijgs. t s n hiel dillekoat denk, lt t zieker nie valle.  nnen dnkel zoehg Zjef nie wat t woas, h poek t oan.  Permantig vertrok r mt zn hinnegeteig noo Lewie.  Hiel verzichtig, want het moch ooch nie zjoggele.
wees voorzichtig, heel (ongeschonden), heen en weer schudden

Zang en Nand kosten hin ooge nie geleeven doen ze Zjef doo nne dier zoehgen haage mt zne kepotten iemer.

Jemmich, jng, wat hbste nou bij ?
Ja maar

Nonde-djie, nou gn ich vier ch het hinnegeteig hoale.  De hiel Hoehven hm ich oafgezocht en den aa Sjrier hit het mich gelangd.  Hei s t.  Nou moetder ooch mer  kontent zijn.

Zjef zat dat hiel bednkelek geval doal en doo kroakden t al

ns Kiehke och het nog goed s, zag Zjang en h sjopden er ns tiege.  Den hiele bezaar voul outereen, het stroeikepsel, de gerosselde vloaiploate, den iemer zonner boeiem

Doo loehg het, het hinnegeteig  Zjef plimpden n poar kier mt zn ooge, h wis nie och r zoo stikken och ontploffe, h woert wit en roed tegelijk
knipperde

Zjef, seffes krijgste nog den dinne van den hinnegeteig.  Pak d bezaar mer bijeen en brng het maer trg noo boesten t gehoald hbs.

Joe, holp Nand ze brier," Wtsten het nog, verlie joor hbste mich opgesjikt im de gezt van mrgen te hoalen n de CAV n Zwarbaerg.  Nou woas t mijn biert im dich ns op te sjikke.  Kiehk seffes maer ns oppen almenak

Miljaarde, miljaarde, en Zjef goeide zn klak van ngehaage gif perfors oppe grond.
met geweld

Bn ich e stm keike zonner kop! t s heie nonde-sakker den ierste pril!

Joe, zieste, vier dat keike zonner kop ns faerm te kloete, wat haa ver doovier vandoen ?

 HET HINNEGETEIG !