Beluister het lied   Beluister deze tekst
Print deze tekst   Print deze tekst

De Freetwee van Kieneke

Noo e verhoal, gebrocht doer Mathieu Meuwissen, alias: Tjeu van Groar van MiehfkeKienekes Lewie, hoet eegelek Ludovicus Keunen, h woende nne Groetestrt. Ich woende doo ooch en kaan him doanig goed. Elken doag ried r mt zne villoo noo zn freetwee. Dei loehg mer n goei 150 meeter van ze gelg  oaf en toch die h dat stkske noets  te voet. 
heette, in de, daar, kende, fiets, boomgaard, woonboerderij, deed, nooit

Kieneke woas al hennig nne niegetig en ich nog mer ne koojng.
aardig in de, kwajongen

Dei freetwee loehg lengs de servetuut, d tiegeniever het maggezijn van Zjef vanne Boerebond begos en onneroaf  loep noo de Drpsbiek, tot oppe hiehgde vanne wijers vanne Kmpel. Dei wee loehg doo ontrnt  halverwge.
erfdienstbaarheid, bergafwaarts, Dorpsbeek, hoogte van de vijvers, ongeveer

Nou nie vier dit och dat, Kieneke zn wee woas e vierbeeld van n froai onnerhaage freetwee. Ze woas hennig  groet, ontrnt dertig aare mt rontelim een hoehg dik tougewasse briemehg .
onderhouden, ongeveer, rondom, haag van braamstruiken

Doo kos nog geene knijn doer, zwijg stil dat v as koojing oan dat freet koste geroake. Dat woas pas freet: kierze, appele, pre, en dan nog van allerlee  soerte. Ze blnke vanne weelmoed.
fruit, allerlei, weelde

Dat stoek oos, jing, doanig de oogen out. Nou woas doo woal n nvoart mt n ijzere poert, mt troalies, dei van boeve gepind woere en boeven de heg outstoeke. Ze woas gesloete mt n sjaa en e paddesloet.
inrit, schuifslot

Midden nne wee haa Kieneke ne ztel stoen mt n oafdoakske  boeve. Doo zatter zich dan n im te rste. 
baldakijntje, zette hij

lken doag wrkden r ntige  oere n zn wee. Tssedoer maeden r wat groas onner de beem vort. Dan zatter de ldder, dei onner het oafdoak loehg, tiegen ne boom en dan kroep  r doo tiegen op, me, nie hoehger as de onnerste tek. De riskoasie woas te groet op zoe nen aardm.
enkele, maaide hij, ladder, takken, risico

Ge kont ch woal ndnke , dat alle jing out den imtrk, dei van Ritzen, Houben, Geurts, Decosemaeker, Lenaerts, ich en nog aaner, zoewoal jngen as wchtsjes dek loehge  te lnke noo al dat oafgevalle freet en nog mier noo dat wat nog oane beem  hng. 
jongens, meisjes, dikwijls, loeren, bomen
  
Noo de sjooltijd woere ve gemeenlek nne geboeren oan t spiele. Ve haan al dek ligge te spikkeleere im toch ns n dei wee  te geroake. Op ne kier koem Nes Houben op het gedach im iever dei pinne vanne poert nen ttooband te hange. Tinnes achter n den hoef loehg er eene, ne versliete band van Zjaak Ritzen zne kammejoa. Dan zoo ve doo woal konnen iever kroupe zonner oos te bletseere. 
weide, Bij hem thuis, vrachtwagen

Wei gezagd, zoe gedoen: pietsje stoen, totdat Nes oane band kos,iever de poert en zich dan ltte valle. Ins nne wee, de ldder op, de sjoenste appele outgezcht en h goehf ze oos oan doer de poert heen.
Bedeene krieg Jean Geurts Kieneke nne goate, d op ze gemoakske oangejoagd  koem op zne villoo. Roef, de band vanne poert en alleman de kloeten op! Me, godteniere, niemes haa nog oan Nes gedacht. H woas woal zoe slim im de ldder doal te lggen en achter het oafdoak goen te stoen; nne hoop dat Kieneke him nie zoo ziehn. Goeie rd woas dier. Nes hoel znen ooiem n en loerde im te ziehn och Kieneke de poert zoo slouten och nie.
adem
in de gaten (ogen), aangereden, godallemachtig, niemand

Ve woerte  nou pas gewoar dat Nes nne penoarie zoet . Ve gnke trg tot tiegen de heg en zoehgen him doo op zn houke zitte, vrig im vrt te ritsen asser de kans haa
werden, gewaar, zat, gehurkt zitten, gereed om weg te lopen als hij de kans had.

Kieneke mos noo dat villoojoage efkes op ooiem koeme. Doo kos Nes gebreik van moake .
H gadsde, zoe hel asser kos, noo de poert, rfden oane sjaa, trok de hlligt vanne poert oepen en woas wei ne wnd de grd oaf.
spurtte, snel, rukte, helft

Doen ver trg tegoar woere, trokke ver mt ne groete boog lengs de poert doer im weierop goen te spiele. Eegelek  haa ve dat nie moeten doehn, want, Kieneke woas l nie zoe kontroarie.
tesamen, verderop, Eigenlijk, slecht

Oaventou kriege ve zelfs e stk freet van him. Noets n oaleke pr och nen oaleken appel. N, h snied dan dat stk freet mt zn knijp n vieren en verdeelden dat dan onner de jing.
Soms, Nooit, ganse, knipmes

Op ne kier woas Kieneke doed... De wee blief tou en onnerkoem noo ntige joere.
dood, bleef, gesloten, verwilderde         

Nou leept doo de Dieplaan iever. Zoe lang s dat al gelie.
geleden

Tjeu van Groar van Miehfke

Ingelezen door Theo Achten