Startpagina
Woordenlijst
Spelling
Taaltechnieken
Kijk en luister
Gènker Liere Lèèze
Veldeke online
Out: Vèè kalle Gènker
Historiek
Gènker Kepellekes
Wei ver het zoeal 'ns zègge
Links & bronnen
Veelgestelde vragen
Contact Sitemap Dankwoord

 

In uitdrukkingen, spreuken, spreekwoorden, zegswijzen en vergelijkingen komt de pittigheid van een taal, gekruid met een dun-dikke laag humor naar boven. Ze beschrijven een situatie, een relatie, een gedachte of emotie op een kernachtige, spitsvondige manier.

Uitdrukkingen verwoorden gedachten, gevoelens. Ze vragen om een verklaring. Ze bedoelen iets anders dan de letterlijke betekenis van de gebruikte woorden.

Vb. Zijn broodje is gebakken dwz hij kan rentenieren

Spreekwoorden zijn de smaakmakers, het kruidentuiltje van een taal. De wijsbegeerte, de levenswijsheid, uitgedrukt in een volkse taal.

Vb. Oost west, thuis best

Vergelijkingen dragen een gelijkenis of een verschil over van het ene naar het andere.

Vb. In: …… is zo sterk als een beer

In de trappen van vergelijking komt de onderlinge verhouding tot uiting

Vb. is zwaar, is zwaarder dan…, is de zwaarste.

Vermits oos Gènker toal ’n hiel kleerrijke toal ès, ès ter ’n verzoameling ‘Wei ver het zoeal ‘ns zègge’ bijeengebrocht. Èrget gehierd och gelèèzen, dan opgesjrieëven en ze gewoen bijeengezatte. Mèt de bijhierende kersiefjes en illestroasies ès geperbeerd e fris eegentijds tintsjen oan het gehiel te gèève. Ge zilt woal maerke dat oos Gènker ’n goed gekreide, beeldrijke toal ès.

Ge kont er donner op zègge dat er nog heep Gènker ‘taalstaaltjes’ zijn dei nog boeëve woater konne koeëme. Hei zijn nog geen wèèrspreuken en vergelijkingen èn opgenoeëme.

Het Brierke Het poortje Bekijk de tekst van Het Brierke Beluister het gedicht
Geenen Óttoo Geen auto Bekijk de tekst van Geenen Óttoo Beluister het gedicht
Kèrmeskoers Kermiskoers Bekijk de tekst van Kèrmeskoers Beluister het gedicht
De Graasj De Garage Bekijk de tekst van De Graasj Beluister het gedicht
Montaasj Montage Bekijk de tekst van Montaasj Beluister het gedicht
Het kókkewijfke Het koekenvrouwtje Bekijk de tekst van Het kókkewijfke Beluister het gedicht
Pèère Peren Bekijk de tekst van Pèère Beluister het gedicht
Stèrm Storm Bekijk de tekst van Stèrm Beluister het gedicht
De Swiet De Suite Bekijk de tekst van De Swiet Beluister het gedicht
Minsekal Mensenpraat Bekijk de tekst van Minsekal Beluister het gedicht
Tijd genóg Tijd genoeg Bekijk de tekst van Tijd genóg Beluister het gedicht
De Sop De Soep Bekijk de tekst van De Sop Beluister het gedicht
Montaasj 2 Montage 2 Bekijk de tekst van Montaasj 2 Beluister het gedicht
Het keikske Het kuiken Bekijk de tekst van Het keikske Beluister het gedicht
De Kaarport De carport Bekijk de tekst van De Kaarport Beluister het gedicht
De Stoefkont De pocher Bekijk de tekst van De Stoefkont Beluister het gedicht
De Kokteel De cocktail Bekijk de tekst van De Kokteel Beluister het gedicht
Goed Geteig Goed Gerief Bekijk de tekst van Goed Geteig Beluister het gedicht
Montaasj 3 Montage 3 Bekijk de tekst van Montaasj 3 Beluister het gedicht
Sjoolfeest Schoolfeest Bekijk de tekst van Sjoolfeest Beluister het gedicht
Kool Kool Bekijk de tekst van Kool Beluister het gedicht
Ooze Paa Onze Pa Bekijk de tekst van Ooze Paa Beluister het gedicht
Kepot Kapot Bekijk de tekst van Kepot Beluister het gedicht
Montaasj 4 Montage 4 Bekijk de tekst van Montaasj 4 Beluister het gedicht
Den tif De moto Bekijk de tekst van Den tif Beluister het gedicht
Goed Geklid Goed gekleed Bekijk de tekst van Goed Geklid Beluister het gedicht
De Stoof De kachel Bekijk de tekst van De Stoof Beluister het gedicht
Kammelot Prul Bekijk de tekst van Kammelot Beluister het gedicht
Vèsse Vissen Bekijk de tekst van Vèsse Beluister het gedicht
Montaasj 5 Montage 5 Bekijk de tekst van Montaasj 5 Beluister het gedicht
De Lèste De laatste Bekijk de tekst van De Lèste Beluister het gedicht
Montaasj 6 Montage 6 Bekijk de tekst van Montaasj 6 Beluister het gedicht
Kneepkes Knoopjes Bekijk de tekst van Kneepkes Beluister het gedicht
De Moerep De Mol Bekijk de tekst van De Moerep Beluister het gedicht
Dit zijn ze dan Bekijk de tekst van Dit zijn ze dan